Türklük: Hüzünlü Bir Bağ
Ulus-Devlet, Milliyetçilik, Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi

Milli kimlik inşasının sadece tepeden aşağı bir iktidar tasarrufu değil, yer yer direnişlerle, yer yer pazarlıklarla biçimlenen dinamik yönünü gösteriyor kitap. “Türklük hali”nin veya “halleri”nin, toplumsal yaşam deneyimi içinde nasıl şekillendiğinin keşfine çıkıyor.

“Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, göç yolları üzerinde bulunan bu topraklarda; inşa edilmek istenen Türklüğün; sürekli yerleşilmek istenen, muğlak, gücünü de büyük ölçüde bu muğlaklıktan alan, yine muğlaklığı ölçüsünde muhatap olduğu öznelerin bağ kurabildiği fakat yine bu muğlaklık nedeniyle çoğu özne açısından hep bir eksikliği getiren ve ancak öznelerin hüzünlü bir bağ kurabilmelerine olanak tanıyan bir pozisyon olarak düşünülmesi Türklük tahayyülümüzü genişletecektir.”

Türklük: Hüzünlü Bir Bağ’da Yağmur Dönmez, Trabzon-Çaykara örneğinde canlı bir etnografi çalışmasıyla, etnokültürel kimliğin nasıl kurulduğunu, nasıl yeniden üretildiğini tasvir ediyor.

Türkçe konuşmakla “sohbet dili” olarak Rumca konuşmak, Türklük-Müslümanlık-Lazlık-Rumluk, gündelik hayatta nasıl ayırt ediliyor, nasıl algılanıyor? Basit ve açık zıtlıklar mı bunlar, yoksa aralarındaki sınırlar bazen geçirgen hale geliyor, birbirlerine dolanıyor mu? Din, eğitim, sınıfsal konumlar, bu kimliklerin deneyimlenmesini nasıl etkiliyor?

Milli kimlik inşasının sadece tepeden aşağı bir iktidar tasarrufu değil, yer yer direnişlerle, yer yer pazarlıklarla biçimlenen dinamik yönünü gösteriyor kitap. “Türklük hali”nin veya “halleri”nin, toplumsal yaşam deneyimi içinde nasıl şekillendiğinin keşfine çıkıyor.

1987 yılında Çaykaralı bir annenin ve Eskişehirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Kurtuluş Lisesi’nde öğrenim görmesiyle birlikte Cebeci macerası başladı ve Siyasal’la tanıştı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi Bilim Dalı’nda eğitimine devam etti. 2019 yılında “Ulus-Devlet, Milliyetçilik ve Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Kitabın Adı Türklük: Hüzünlü Bir Bağ
Alt Başlık Ulus-Devlet, Milliyetçilik, Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi
ISBN 9789750534027
Yayın No İletişim - 3225
Dizi Araştırma-İnceleme - 540
Alan Antropoloji
Sayfa 248 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 175,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2022
Yazar Yağmur Dönmez
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Uğur Biryol
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit