Yağmur Dönmez

1987 yılında Çaykaralı bir annenin ve Eskişehirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Kurtuluş Lisesi’nde öğrenim görmesiyle birlikte Cebeci macerası başladı ve Siyasal’la tanıştı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi Bilim Dalı’nda eğitimine devam etti. 2019 yılında “Ulus-Devlet, Milliyetçilik ve Etnik Kimlik: Bir Çaykara Etnografisi” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.