Tarık Zafer’in biliminin ana özelliği “inkılâp tarihi”mizin bu romantik yapısını serinkanlılıkla sorgulaması. Türk toplumsal bilimlerine, siyasetine, tarihine yaptığı en büyük katkı bu kısır döngüyü aşması. Araştırıcı bir kimlikle düne eğilmesi ve uluslaşmayı, ulus-devleti insancıl, hümanist bir açıdan çözümlemesi...

Tarih yazıcılığı, hele yakın döneme yönelikse, eleştirel, serinkanlı bir açılım ister. Oysa devleti savunmak pahasına romantik gözlemler tarihin sembolik boyutlarını yüceltmiş, ulusu gerçekdışı bir özleme dönüştürmüş. Simgeler katı gerçeklermişcesine sunulmuş, tarih mitolojileşmiş... Gerçek birey-toplum ilişkisi yok olmuş, fiktif bir dünya kurgulanmış...


Tarık Zafer’in biliminin ana özelliği “inkılâp tarihi”mizin bu romantik yapısını serinkanlılıkla sorgulaması. Türk toplumsal bilimlerine, siyasetine, tarihine yaptığı en büyük katkı bu kısır döngüyü aşması. Araştırıcı bir kimlikle düne eğilmesi ve uluslaşmayı, ulus-devleti insancıl, hümanist bir açıdan çözümlemesi... Cumhuriyet’i var gücüyle savunurken dünle bugünün ilintisini kurması, bağlantılandırması, bireyi cumhuriyet rejimine oturtması... Sürekli olanı göstermesi, dönüşümü zamanlaması, gerçekle kurguyu ayırdetmesi...

Türk siyasal yaşamının en hareketli bir dönemini, Cumhuriyet öncesi siyasal ve toplumsal dönüşümleri, fikir hareketlerini, kuramsal düzenlemeleri genç nesil Tarık Zafer’in rehberliğinde öğrendi... II. Meşrutiyet Tarık Zafer için, kendi deyişiyle bir “laboratuvar”, “İkinci Meşrutiyet bugünün kapılarını açan anahtarları verecek özlü bir devre... Türkleri imparatorluk formülünden demokratik bir Cumhuriyet formülüne iletmiş bir köprü”.


Tarık Zafer 1952’de yayımlanan Türkiye’de Siyasî Partiler kitabıyla Türkiye’de siyaset bilimine yeni bir soluk getirmiş. 1984 ertesi üç cilt olarak yeniden yayımlanmış. “İkinci Meşrutiyet Dönemi”, “Mütareke Dönemi” ve “İttihat ve Terakki” bu üç cildin altbaşlıkları... Gerçi siyasal parti sorunu yazınımızda ilk kez ele alınmıyor... Ancak Tarık Zafer’in 800 sayfalık eseri salt siyaset bilimi açısından değil, diğer tüm toplum bilimler açısından o günlerin koşullarıyla erişilmesi güç bir doruğu simgeliyor.

Bu kitap yeni baskısının da kanıtladığı gibi bir klasik; 40 yıldır aşılamamış bir “opus magnum”. Türk siyasal yaşamına değinen tüm siyaset bilimcilerin, tarihçilerin başucu kitabı. Birçok geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemleri araştırmacılarının esin kaynağı. Tarihte çok az bilim adamı bu denli uzun bir süre gönderme yapılan bir esere sahip...
Prof. Dr. Zafer Toprak

1916´da İStanbul´da doğdu. İÜ Hukuk Fakültesi´nde öğrenimini tamamlayan Tunaya, aynı fakültede Esas Teşkilat Hukuku Kürsüsü´nde `Müessese Teorisinde Fikir Unsuru ve Bazı Hususiyetleri` başlıklı çalışması ile doktor, Amme Hukuku Kürsüsü´nde `Amme Hukukumuz Bakımından İkinci Meşrutiyet´in Fikir Cereyanları` başlıklı teziyle doçent, sonra yine Esas Teşkilat Hukuku Kürsüsü´nde profesör oldu. 1960 darbesi sonrasında Milli Birlik Komitesi tarafından Anayasa Hazılama Komisyonu´na üye olarak atandı. Daha sonra 147´lik oldu. İstanbul İl Temsilcisi olarak Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Melahat Başoğlu ile evlendi, Hukuk Fakültesi dekanlığı ve Devrim Ocakları başkanlığı yaptı, 1979 yılında İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi´nin kurucu dekanı oldu. 1983 yılında emekli olan Tunaya, 29 Ocak 1991´de İstanbul´da vefat etti.
Kitabın Adı Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 3
Alt Başlık İttihat ve Terakki, Bir Çağın, Bir Kuşağın, Bir Partinin Tarihi
ISBN 9789754708080
Yayın No İletişim - 625
Dizi Araştırma-İnceleme - 98
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 792 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 914 gr
Perakende Satış Fiyatı 79,00 TL
Baskı 6. baskı - Ağustos 2015 (1. baskı - Haziran 2000)
Yazar Tarık Zafer Tunaya
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Seçkin Oktay
Dizin M. Cemalettin Yılmaz, Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset