Türkiye'de Folklor ve Miliyetçilik

Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, son dönem Osmanlı aydınlarından Cumhuriyet dönemine devredilen ve bugüne kadar devam eden bir arayışı anlatıyor.
Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, son dönem Osmanlı aydınlarından Cumhuriyet dönemine devredilen ve bugüne kadar devam eden bir arayışı anlatıyor. Folkloru milliyetçilik potasında yeniden “işlem”e sokma çabaları, folklorun “tek ekol” çerçevesine sığdırılamayışı, halk kültürünün doğal ve yapay yataklardaki kesintisiz akışı: Osmanlı döneminin Türkçü aydınlarından Halk Bilgisi Derneği’ne, Halkevleri’nden Pertev Naili Boratav ekolüne, Millî Folklor Enstitüsü’nden folklorun “imaj”ına dönüşen halk oyunlarının millî salınımlarına...
1965 yılında Beyrut’da doğdu. Orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nden Türkiye’de Halk Oyunları Hareketi konulu teziyle master derecesini, 1993 yılında da Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümünden Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olup; Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih, Tarih ve Antropoloji, Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı derslerini vermektedir. Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, Halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli makaleleri ve kitap kritikleri yayımlanmıştır.
Kitabın Adı Türkiye'de Folklor ve Miliyetçilik
ISBN 9789754702231
Yayın No İletişim - 449
Dizi Araştırma-İnceleme - 69
Alan Tarih, Antropoloji
Sayfa 298 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 244 gr
Perakende Satış Fiyatı 201,00 TL
Baskı 6. baskı - Kasım 2016 (1. baskı - Ocak 1998)
Yazar Arzu Öztürkmen
Kapak Ümit Kıvanç
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Sait Kızılırmak
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası