Arzu Öztürkmen

1965 yılında Beyrut’da doğdu. Orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. 1991 yılında, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü’nden Türkiye’de Halk Oyunları Hareketi konulu teziyle master derecesini, 1993 yılında da Pennsylvania Üniversitesi Folklor Bölümünden Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik başlıklı teziyle doktorasını aldı. 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olup; Gösteri Sanatları Tarihi, Sözlü Tarih, Tarih ve Antropoloji, Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Halk Edebiyatı derslerini vermektedir. Yerli ve yabancı dergilerde Türkiye’de folklor araştırmaları, Halkevleri, milli bayramlar ve dans tarihine ilişkin çeşitli makaleleri ve kitap kritikleri yayımlanmıştır.