Türkiye'de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği

Türkleştirme politikaları çerçevesinde dönüştürülen Ermeni okullarında uygulanan eğitim sistemi ve müfredat, Ermeni kimliğinin biçimlenmesini nasıl etkiledi? Ne gibi kimlik karmaşaları yarattı? Ermeni okullarında hüküm süren sıkı denetim havası, ortamı ve öğrencileri nasıl etkiledi? Buradaki Ermenice dil öğretimindeki kısıtlamalar, Ermenicenin zayıflamasında veya yitiminde nasıl bir rol oynadı? Türkiye’de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği
kitabı, bu sorulara etraflı cevaplar getiriyor.

“Ben Ermeni okulunda okudum. Ermeni okullarında okutulan tarih kitapları bütün ülkede bütün liselerde okutulan tarih kitaplarıdır ve bu tarih kitaplarında Ermeniler vatan haini gösterilir, haindir, arkadan vurandır. Ve sen bir Ermeni olarak onları okurken çok fazla psikolojik olarak bir karmaşaya düşersin çünkü aa biz vatan hainiymişiz, biz böyle şeyler yapmışız. Ama ailende öyle duymazsın. Ailende başka bir tarih duyarsın. Bu iki farklı tarihin o çocuk kafanda karışması gerçekten ileride çok ciddi sorunlar yaratır.”
Bir Ermeni okulu mezunu

Türkleştirme politikaları çerçevesinde dönüştürülen Ermeni okullarında uygulanan eğitim sistemi ve müfredat, Ermeni kimliğinin biçimlenmesini nasıl etkiledi? Ne gibi kimlik karmaşaları yarattı? Ermeni okullarında hüküm süren sıkı denetim havası, ortamı ve öğrencileri nasıl etkiledi? Buradaki Ermenice dil öğretimindeki kısıtlamalar, Ermenicenin zayıflamasında veya yitiminde nasıl bir rol oynadı? Türkiye’de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği kitabı, bu sorulara etraflı cevaplar getiriyor. Başta tarih dersindeki “Ermeni meselesi” olmak üzere müfredat ve öğretmen atamalarıyla ilgili sorunlardan “Ermenice bilmeden Ermeni olunur mu?” tartışmasına; öğretmenlerin, velilerin, mezunların ve Türk ve Ermeni okulları arasında geçiş yapan öğrencilerin deneyimleri, konunun toplumsal ve insanî boyutlarına nüfuz etmemizi sağlıyor. Linda Barış’ın etkileyici çalışması, Türkiye’deki Ermeni kimliğiyle beraber, Türk kimliğine de bir ayna tutuyor.

1981 yılında Kastamonu’da doğdu. İlkokul eğitimini Topkapı’da bulunan Levon Vartuhyan Ermeni İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Samatya’da bulunan Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Lisans eğitimi sırasında aynı zamanda 3 yıl boyunca Agos gazetesinde çalıştı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Ardından bir yıl Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yaptı. 2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans programına başladı. Türkiye’de yaşayan azınlıklarda (Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) ruh sağlığı bozukluklarını incelediği yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2008 yılında Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde rehber öğretmen olarak bir yıl görev yaptı. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda doktora öğrencisi olarak devam ettiği Sosyoloji Bölümü’nden “Türkiye’deki Ermeni Okullarının Ermeni Öğrencilerin Etnik Kimlik Oluşumuna Olan Etkisi” üzerine olan doktora tezini 2017 yılında tamamlayarak mezun oldu. Yazarın tezi The Effects of the Armenian Schools on Armenian Identity Formation in Turkey başlığıyla 2019 yılında Libra Kitap tarafından yayımlanmıştır. Temel ilgi alanları, beden ve tıp sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, etnik kimlik ve azınlıklar, edebiyat ve bilgi sosyolojisidir. Kasım 2018 tarihinden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. 

 

Kitabın Adı Türkiye'de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği
ISBN 9789750531828
Kapak Karagözyan Ermeni Okulu, 1933
Yayın No İletişim - 3071
Dizi Araştırma-İnceleme - 503
Alan Sosyoloji
Sayfa 288 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 194,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2021
Yazar Linda Barış
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit