Linda Barış

1981 yılında Kastamonu’da doğdu. İlkokul eğitimini Topkapı’da bulunan Levon Vartuhyan Ermeni İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise Samatya’da bulunan Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Lisans eğitimi sırasında aynı zamanda 3 yıl boyunca Agos gazetesinde çalıştı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Ardından bir yıl Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yaptı. 2005 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans programına başladı. Türkiye’de yaşayan azınlıklarda (Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) ruh sağlığı bozukluklarını incelediği yüksek lisans tezini 2007 yılında tamamlayarak mezun oldu. 2008 yılında Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi’nde rehber öğretmen olarak bir yıl görev yaptı. 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda doktora öğrencisi olarak devam ettiği Sosyoloji Bölümü’nden “Türkiye’deki Ermeni Okullarının Ermeni Öğrencilerin Etnik Kimlik Oluşumuna Olan Etkisi” üzerine olan doktora tezini 2017 yılında tamamlayarak mezun oldu. Yazarın tezi The Effects of the Armenian Schools on Armenian Identity Formation in Turkey başlığıyla 2019 yılında Libra Kitap tarafından yayımlanmıştır. Temel ilgi alanları, beden ve tıp sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, etnik kimlik ve azınlıklar, edebiyat ve bilgi sosyolojisidir. Kasım 2018 tarihinden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır.