Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde
Türk Sufîliğine Bakışlar

Heterodoks Halk İslâmı’nın farklı kültürleri bağdaştırıcı özelliğini, tasavvufî-mistik karakterinin baskınlığını ve mehdîci niteliğini sergileyen Ahmet Yaşar Ocak, Türk İslâmı’nın dört önemli kişiliğini özellikle ele alıyor: Ahmed-i Yesevî, Mevlâna Celâleddin-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî.

Türk İslâmı, yani Türkiye’nin tarihsel, toplumsal ve kültürel geleneği içinde şekillenmiş özgül biçimiyle İslâm, son yıllarda hararetli tartış­malara konu oluyor. Özellikle Alevîlik, çetin tartışmaların savaş alanı görünümünde. Bu tartışmalarda, somut tarihsel bağlamları gözetmeyen bir bakışın egemenliği görülüyor. Gerek Alevîlik, gerekse Türk İslâmı’nın simge isimleri, bugünkü Kemalist veya “Türk-İslâm Sentezci” vs. ideolojik tercihleri doğrultusunda, dümdüz bir tarihsel süreklilik kurgusu içinde efsaneleştiriliyor. Ahmet Yaşar Ocak’ın elinizdeki derlemesi, her şeyden önce somut bağlamları gözeten bir tarihçilik yaklaşımının örneğini veriyor. Derlemedeki makaleler, Türk İslâmı’nın ve özellikle heterodoks geleneğinin özgül karakterini tasvir eden önemli katkılar içeriyor. Anadolu tarihsel coğrafyasında ortodoks ve heterodoks İslâm kültürleri arasındaki etkileşimin boyutları da bu çerçevede dikkatimize sunuluyor. Heterodoks Halk İslâmı’nın farklı kültürleri bağdaştırıcı özelliğini, tasavvufî-mistik karakterinin baskınlığını ve mehdîci niteliğini sergileyen Ahmet Yaşar Ocak, Türk İslâmı’nın dört önemli kişiliğini özellikle ele alıyor: Ahmed-i Yesevî, Mevlâna Celâleddin-î Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde master ve Strasbourg Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde de doktora yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olan Ocak, özellikle heterodoks İslâm'a dair çalışmaları ile tanınıyor. Ocak'ın 1980'lerden bu yana yayımlanan eserlerinin arasında Babailer İsyanı, Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İslam Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Kültür Kaynağı olarak Evliye Menakipnameleri, Türk Folklorunda Zındıklar ve Mülhidler(Tarih Vakfı, 1998), Türkler, Türkiye ve İslâm (İletişim Yayınları, 1999) ve Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm öncesi Temelleri (İletişim Yayınları, 2000) de bulunuyor.
Üst Başlık Türkiye'de Tarihin Saptırılması Sürecinde
Kitabın Adı Türk Sufîliğine Bakışlar
ISBN 9789750519147
Yayın No İletişim - 365
Dizi Araştırma-İnceleme - 56
Alan Tarih
Sayfa 272 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 228 gr
Perakende Satış Fiyatı 205,00 TL
Baskı 2. Basım 3. baskı - Ekim 2023 (2. Basım 1. baskı - Mart 2016)
Yazar Ahmet Yaşar Ocak
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Suat Aysu, Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Dizin Emre Bayın
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset