Nasıl oluyor da insanlığın en büyük başarısı aynı zamanda en büyük belası haline geliyor? Bu sözdeki kasıt elinizdeki kitabın da ana konusu. En büyük başarı, üretken emek süreci içinde en arzu edilmeyecek ve insanları ezen işlerin otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirilmesi. En büyük bela ise özgürleştirici olması gereken bu teknolojik olanakların neden olduğu işsizlik.

Nasıl oluyor da insanlığın en büyük başarısı aynı zamanda en büyük belası haline geliyor? Bu sözdeki kasıt elinizdeki kitabın da ana konusu. En büyük başarı, üretken emek süreci içinde en arzu edilmeyecek ve insanları ezen işlerin otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirilmesi. En büyük bela ise özgürleştirici olması gereken bu teknolojik olanakların neden olduğu işsizlik. 

Otomasyon teknolojileri ile donatılmış bilgi-üretim sistemlerinin insanların yapmaları gereken bezdirici ve sıradan işleri gerçekleştirmesi gerçek bir nimet. Toplumun azınlık sayılacak bir kesimi insanların maddi gıda, mal ve hizmet ihtiyaçlarını yaratıcı ve yenilikçi özelliklere sahip olarak karşılayacak yetenek ve güce sahip. Fakat bu imrenilecek yaratıcılık özelliklerine, eğitimsizlik ve başka nedenlerle sahip olamayanlar ne yapacak? Herkese yetecek zenginliği yaratmanın tüm maddi koşulları var ancak toplumsal koşulları yok. Kalan nüfusun ne yapacağı ve üretilen zenginliklerden neye göre pay alacağı konusunda bugünkü toplumsal sözleşmelerimiz bir şey demiyor. 

Halbuki otomasyon toplumunun belkemiğini oluşturacak yaratıcılığın ön koşulu özgürlük ise, bu kavramın adalet kavramları içinde kalmasını ve toplumsal barışın oluşmasını sağlamanın koşulu da eşitlik olmak zorunda. Marx’ın saptadığı durumda, toplumsal tıkanıklığı oluşturan sınıf üretkenlikten uzak görüldüğü için ortadan kalkması bir sorun oluşturmuyordu. Bu şekilde sınıfsız ve eşitlikçi bir toplum doğacaktı. Ahlak ile rasyonel çözüm, yani eşitlik ilkesi ile üretken toplum iyi bir tesadüf sonucu çakışıyordu. İçinde olduğumuz durum böyle bir kolaylık içermiyor. Üretim açısından özgür bir ortamın ve yaratıcı sınıfın varlığı şart; ancak eşitlik açısından diğerlerinin yaratıcı sınıf ile beraber yaşamaları siyasal zorluklarla dolu. Emeğin İş(lev)sizliği, gelecek tasarımımızı sorgulamaya davet ediyor.

 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırası ile ODTÜ, Warwick Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley Kampusu'nda tamamladı. ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (1970-1980; 1990-1997) ve Kaliforniya Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümleri'nde (1980-1983; 1985-1989) öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1983-1985 yılları arasında Sosyal Demokrat Parti'nin (SODEP) kurucuları arasında yer aldı ve MKYK üyesi olarak görev yaptı. 1990-1997 yılları arasında belli sürelerle ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1998 yılında Sabancı Üniversitesi'ne katıldı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin kurucu dekanlık görevini (1998-2007) sürdürdü. Halen öğretim üyesi olduğu Sabancı Üniversitesi'nde "Emeritüs Profesör" unvanı ile görev yapmaktadır.

Kitabın Adı Teknolojik İş(lev)sizlik
Alt Başlık Kitle Üretiminden Yaratıcı Tasarıma
ISBN 9789750526411
Yayın No İletişim - 1780
Dizi Bugünün Kitapları - 139
Alan Ekonomi
Sayfa 416 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 337 gr
Perakende Satış Fiyatı 81,50 TL
Baskı 2. Basım 2. baskı - Kasım 2019 (2. Basım 1. baskı - Şubat 2019)
Yazar Kemal İnan
Editör Ahmet İnsel
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Burcu Tunakan
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit