Ortadoğu'da Maduniyet
Toplumsal Hareketler ve Siyaset

İran kökenli araştırmacı Asef Bayat, Müslüman Ortadoğu toplumlarındaki toplumsal değişime, Oryantalizmin kalıplarını kıran bir bakışın imkânlarını sunuyor elinizdeki derlemede. Her şeyden önce, "durağan" bir karakteri, bir "kendine özgülüğü" değil; değişimi vurgulayarak ve "küresel güneyin" başka ülkeleriyle benzerliklere dikkat çekerek bakıyor bu toplumlara.

İran kökenli araştırmacı Asef Bayat, Müslüman Ortadoğu toplumlarındaki toplumsal değişime, Oryantalizmin kalıplarını kıran bir bakışın imkânlarını sunuyor elinizdeki derlemede. Her şeyden önce, "durağan" bir karakteri, bir "kendine özgülüğü" değil; değişimi vurgulayarak ve "küresel güneyin" başka ülkeleriyle benzerliklere dikkat çekerek bakıyor bu toplumlara. Bu tutumuyla, Ortadoğu’ya karşılaştırmalı bakışı küreselleşme bağlamında konumlandıran bir öneri de geliştiriyor.

Asef Bayat, kitabın adından da çıkarılacağı üzere, "aşağıdakilerin" durumunu esas alıyor, toplumsal hareketliliğe, sınıfsal hareketlere, popüler ve sivil eylemlere odaklanıyor. Ortadoğu toplumlarındaki İslâmî hareketleri bu çerçevede genişçe ele alıyor, ama bununla yetinilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor. Kent yoksulları, sendikalar, yeni sivil toplum kuruluşları da onun yoğun ilgisine tâbi.

Kendi terimleriyle, "planlanmamış kolektif eylemlere", "sokak siyaseti"ne eğiliyor Asef Bayat. Veya, derlemedeki bir yazının başlığıyla: "Gayrı Sivil Toplum"a, "Gayrı Resmi İnsanların Siyaseti"ne... Ve madunların/aşağıdakilerin yaşamsal gereksinimlerini karşılamaya dönük "sessiz, kanunsuz ve iddiasız doğrudan eylemlerine"; "sessiz tecavüz"e...

 

İÇİNDEKİLER

 

7    Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM
11      Ortadoğu Toplumları Üzerine Çalışmak:
          Karşılaştırmalı Düşüncenin Şartları ve Türleri

İKİNCİ BÖLÜM
27      “Tehlikeli Sınıflar”dan “Sessiz İsyankârlar”a:
           Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
65       Ortadoğu’da Aktivizm ve Toplumsal Kalkınma 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
119      Gayri Sivil Toplum: Gayri Resmi İnsanların Siyaseti 

BEŞİNCİ BÖLÜM
153      Hareketsiz Devrim, Devrimsiz Hareket:
            İran ve Mısır İslâmî Aktivizmlerini Karşılaştırmak 

ALTINCI BÖLÜM
205      Siyasete ve Muhalefete Dair

 

 

 

Kitapta yer alan bölümler
Ortadoğu Toplumları Üzerinde Çalışmak: Karşılaştırmalı Düşüncenin Şartları ve Türleri Asef Bayat
Tehlikeli Sınıflardan Sessiz İsyankârlara: Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti Asef Bayat
Ortadoğu’da Aktivizm ve Toplumsal Kalkınma Asef Bayat
Gayri Sivil Toplum: Gayri Resmi İnsanların Siyaseti Asef Bayat
Hareketsiz Devrim, Devrimsiz Hareket: İran ve Mısır İslami Aktivizimlerini Karşılaştırmak Asef Bayat
Siyaset ve Muhalefete Dair Asef Bayat

1954’te Tahran’da doğdu. 1977’de Tahran Üniversitesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini 1984’te Kent Üniversitesi’nden aldı. Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde, Catherine ve Bruce Bastian Küresel ve Ulusaşırı Çalışmalar Profesörü. Sosyoloji ve Ortadoğu dersleri veriyor. Illinois Üniversitesi’nden önce uzun yıllar Kahire Amerikan Üniversitesi’nde çalıştı ve Leiden Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Toplumu ve Kültürü kürsüsünün başkanı olarak Modern Dünyada İslâm Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde direktörlük yaptı. Araştırma alanları, toplumsal hareketler ve toplumsal değişimden, din ve siyaset, İslâm ve modern dünya, kentsel mekân ve siyasete uzanır. Yakın zamanlı kitapları: Siyaset Olarak Hayat: Sıradan İnsanlar Ortadoğu’yu Nasıl Değiştiriyorlar? (çev. Özgür Gökmen, Metis Yayınları, 2015); Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam [Post-İslâmcılık: Siyasal İslâm’ın Değişen Yüzleri] (haz., Oxford University Press, 2013); Being Young and Muslim: Cultural Politics in the Global South and North [Genç ve Müslüman Olmak: Küresel Güney ve Kuzeyde Kültürel Siyaset] (Linda Herrera ile birlikte haz., Oxford University Press, 2010); Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri (çev. Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2008) ve Ortadoğu’da Maduniyet: Toplumsal Hareketler ve Siyaset (der. ve çev. Özgür Gökmen, Seçil Deren, İletişim Yayınları, 2006).

1972'de İzmir'de doğdu. 1994'te AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni
bitirdi. ODTÜ'de ve Leiden Üniversitesi'de çalıştı. Ankaralı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren Deren, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'ndan elde etti. “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Toplum Kuruluşları” projesinde ‘Proje Yürütücüsü’ olarak yer aldı. Halen Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Kitabın Adı Ortadoğu'da Maduniyet
Alt Başlık Toplumsal Hareketler ve Siyaset
Orijinal Adı Subaltern in the Middle East: Politics and Movements
ISBN 9789750503849
Yayın No İletişim - 1134
Dizi Araştırma-İnceleme - 196
Alan Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 219 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 165 gr
Perakende Satış Fiyatı 28,24 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2006
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Derleyen Özgür Gökmen, Seçil Deren
Çeviren Özgür Gökmen, Seçil Deren
Kapak Fotoğrafı M. Henley
Yazar Asef Bayat
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset