Seçil Deren

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitiren Deren, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'ndan elde etti. “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Toplum Kuruluşları” projesinde ‘Proje Yürütücüsü’ olarak yer aldı. Halen Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde görev yapmaktadır.