Asef Bayat

1954’te Tahran’da doğdu. 1977’de Tahran Üniversitesi’nden mezun oldu. Doktora derecesini 1984’te Kent Üniversitesi’nden aldı. Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde, Catherine ve Bruce Bastian Küresel ve Ulusaşırı Çalışmalar Profesörü. Sosyoloji ve Ortadoğu dersleri veriyor. Illinois Üniversitesi’nden önce uzun yıllar Kahire Amerikan Üniversitesi’nde çalıştı ve Leiden Üniversitesi’nde Modern Ortadoğu Toplumu ve Kültürü kürsüsünün başkanı olarak Modern Dünyada İslâm Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü’nde direktörlük yaptı. Araştırma alanları, toplumsal hareketler ve toplumsal değişimden, din ve siyaset, İslâm ve modern dünya, kentsel mekân ve siyasete uzanır. Yakın zamanlı kitapları: Siyaset Olarak Hayat: Sıradan İnsanlar Ortadoğu’yu Nasıl Değiştiriyorlar? (çev. Özgür Gökmen, Metis Yayınları, 2015); Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam [Post-İslâmcılık: Siyasal İslâm’ın Değişen Yüzleri] (haz., Oxford University Press, 2013); Being Young and Muslim: Cultural Politics in the Global South and North [Genç ve Müslüman Olmak: Küresel Güney ve Kuzeyde Kültürel Siyaset] (Linda Herrera ile birlikte haz., Oxford University Press, 2010); Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri (çev. Soner Torlak, Phoenix Yayınları, 2008) ve Ortadoğu’da Maduniyet: Toplumsal Hareketler ve Siyaset (der. ve çev. Özgür Gökmen, Seçil Deren, İletişim Yayınları, 2006).