Mısır'ın Sömürgeleştirilmesi

Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, son yıllarda sosyal bilimler alanında en çok ilgi gören kitaplardan biri. Bunda, Timothy Mitchell’ın, Avrupa’nın 19. yüzyıl Mısır’ı üzerindeki kolonyal nüfuzunu yeniden okurken, Michel Foucault, Jacques Derrida ve Martin Heidegger’in kuramlarını yetkin bir şekilde kullanması önemli bir rol oynuyor. Mitchell, Mısır’ın sömürgeleştirilmesi üzerinden modern iktidar ve bilgi biçimlerinin kullandıkları yöntemleri ve dayandıkları metafiziği inceliyor.

Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, son yıllarda sosyal bilimler alanında en çok ilgi gören kitaplardan biri. Bunda, Timothy Mitchell’ın, Avrupa’nın 19. yüzyıl Mısır’ı üzerindeki kolonyal nüfuzunu yeniden okurken, Michel Foucault, Jacques Derrida ve Martin Heidegger’in kuramlarını yetkin bir şekilde kullanması önemli bir rol oynuyor. Mitchell, Mısır’ın sömürgeleştirilmesi üzerinden modern iktidar ve bilgi biçimlerinin kullandıkları yöntemleri ve dayandıkları metafiziği inceliyor. Sıradan Mısırlıların hayatını düzenlemeye ve okunur kılmaya çalışan, tarımsal üretimin kontrolü, askerî reform, zorunlu eğitim, hijyen ve kamu sağlığına yönelik uygulamalar, model köyler ve şehir planlama çalışmaları, Foucault’nun bize gösterdiği disiplinci iktidar kavrayışına dayanıyor. Artık aralıklı olarak baskı uygulayan değil, sürekli eğiten ve denetleyen bir iktidar sözkonusu. Mitchell, hem bu modern siyasî iktidar biçimlerinin nasıl işlediğini hem de bu iktidar biçimleri ile dünyayı anlamanın modern biçimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Maddi-kavramsal, zihin-beden ve gerçeklik-temsil gibi ikili karşıtlıklara dayalı bu modern anlama biçimi, disiplinci iktidar ile beraber Mısır’da eksik olduğu düşünülen düzeni kurmayı amaçlıyor. Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, halen geçerliliğini koruyan ve gerçek ile temsili arasında sorunsuz bir ayrım olduğu varsayımına dayanan “sergi-olarak-dünya” kavrayışını ve sömürgecilerinkine benzer disiplin ve düzen yöntemleri uygulayan Kemalizm’i anlamaya yardımcı olacak zengin bir çerçeve sunuyor.
 

İÇİNDEKİLER

  9    Önsöz
 13   Türkçe Baskıya Önsöz
 27   Sergideki Mısır
 77   Çerçevelendirme
123  Düzen Görüntüsü
171  Bedenleri Zartettikten Sonra
225  Hakikat Mekanizması
275  İşin Felsefesi
305  Seçilmiş Kaynakça

 

 

Timothy Mitchell New York Üniversitesi Siyasetbilimi Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nin idareciliğini yürüten Mitchell, karşılaştırmalı siyaset, postkolonyal teori, devlet kuramları, neo-liberalizm eleştirileri ve Ortadoğu siyaseti üzerine çalışmaktadır.
Kitabın Adı Mısır'ın Sömürgeleştirilmesi
Orijinal Adı Colonising Egypt
ISBN 9789754708967
Yayın No İletişim - 735
Dizi Araştırma-İnceleme - 113
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 310 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 226 gr
Perakende Satış Fiyatı 22,04 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2001
Yazar Timothy Mitchell
Editör Asena Günal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asude Ekinci
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset