Timothy Mitchell

Timothy Mitchell New York Üniversitesi Siyasetbilimi Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi’nin idareciliğini yürüten Mitchell, karşılaştırmalı siyaset, postkolonyal teori, devlet kuramları, neo-liberalizm eleştirileri ve Ortadoğu siyaseti üzerine çalışmaktadır.