Jöntürk Modernizmi ve "Alman Ruhu"
1908-1918 Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim

Jöntürk modernizmi, İttihatçılık döneminde, ‘âcilci’ diyebileceğimiz bir yönelime girmişti. Bununla beraber, çok etnili Osmanlı İmparatorluğu’nu millî devlete dönüştürme yönelimi vardı. Her iki yönelim, “gecikmiş emperyalist” Almanya’nın Türkiye’ye dönük “barışçı nüfuz” siyasetiyle buluştu. Almanya, bu nüfuzunu, Türkiye’nin modernleşmesine ve millîleşmesine "rehberlik" etme misyonuyla ilerletmeye çalıştı.
Jöntürk modernizmi, İttihatçılık döneminde, ‘âcilci’ diyebileceğimiz bir yönelime girmişti. Bununla beraber, çok etnili Osmanlı İmparatorluğu’nu millî devlete dönüştürme yönelimi vardı. Her iki yönelim, “gecikmiş emperyalist” Almanya’nın Türkiye’ye dönük “barışçı nüfuz” siyasetiyle buluştu. Almanya, bu nüfuzunu, Türkiye’nin modernleşmesine ve millîleşmesine “rehberlik” etme misyonuyla ilerletmeye çalıştı. Osmanlı seçkinleri için düzenlenen Almanya gezileri; Osmanlı çırakların, öğrencilerin, subayların Almanya’ya eğitime gönderilmesi; bilgi, teknoloji ve kültür aktarımını planlı biçimde yürütmek amacıyla kurulan Türk-Alman ve Alman-Türk Dernekleri; özellikle de Osmanlı eğitim reformunda Almanya’nın etkili bir yardım ve danışmanlık rolü üstlenmesi, bu girişimin önemli boyutlarıydı. Hedef, İngiltere’nin Mısır’daki emperyal siyasetinden ilhamla, “Türkiye’yi Alman Mısır’ı yapmak” diye tanımlanıyordu. Mustafa Gencer’in çalışması, Almanya’nın bu kültürel nüfuz politikasını ve onun saiklerini ayrıntılı bir biçimde irdeliyor. Aynı zamanda İttihatçıların Alman modernizmine duydukları ilginin ideolojik motiflerini de ortaya koyuyor. Yazarın bir vargısı da, bu ilişkide kültürel aktarımın tek taraflı olmasına karşılık, Jöntürklerin ve Osmanlı yönetiminin Almanya ile işbirliğini tamamen kendi çıkarlarına göre “idare etmesi”dir.1968'de Zonguldak'ta doğdu. Lisans öğretimini 1990 yılında Marmara Üniversitesi'nde bitirdikten sonra bir müddet Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde görev yaptı. Öğretimine Almanya'da Bielefeld ve Bochum Ruhr üniversitelerinde devam etti. 1996 yılında "Osmanlı-Alman münasebetleri çerçevesinde 'Şark meselesi' 1890-1908" tezi ile master dercesini, 2001 yılında Bochum Üniversitesi'nde "Türk-Alman İlişkileri Çerçevesinde Eğitim Politikası: Modernleşme ve Kültürel Etkileşim 1908-1918" konulu teziyle de doktor ünvanını aldı. 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı/Türk-Alman diplomasisi, sosyal ve kültürel tarihi üzerine çeşitli akademik makaleleri yayınlanmıştır.
Kitabın Adı Jöntürk Modernizmi ve "Alman Ruhu"
Alt Başlık 1908-1918 Dönemi Türk-Alman İlişkileri ve Eğitim
ISBN 9789750501654
Kapak Görseli Almanya’ya gönderilen Osmanlı çırak ve öğrencileri toplu halde. (Gültekin Emre, 300 Jahre Türken an der Spree, Berlin 1983, s. 41)
Yayın No İletişim - 928
Dizi Araştırma-İnceleme - 152
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 352 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 256 gr
Perakende Satış Fiyatı 42,50 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2015 (1. baskı - Ekim 2003)
Yazar Mustafa Gencer
Editör Tanıl Bora
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset