Mustafa Gencer

1968'de Zonguldak'ta doğdu. Lisans öğretimini 1990 yılında Marmara Üniversitesi'nde bitirdikten sonra bir müddet Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde görev yaptı. Öğretimine Almanya'da Bielefeld ve Bochum Ruhr üniversitelerinde devam etti. 1996 yılında "Osmanlı-Alman münasebetleri çerçevesinde 'Şark meselesi' 1890-1908" tezi ile master dercesini, 2001 yılında Bochum Üniversitesi'nde "Türk-Alman İlişkileri Çerçevesinde Eğitim Politikası: Modernleşme ve Kültürel Etkileşim 1908-1918" konulu teziyle de doktor ünvanını aldı. 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı/Türk-Alman diplomasisi, sosyal ve kültürel tarihi üzerine çeşitli akademik makaleleri yayınlanmıştır.