İslâm'ın Ekonomik Yüzleri

Müslüman toplumlarda “kâr”, “zekât”, “riba” gibi kavramlar tartışma konusu olsa da, İslâm’ın ekonomik veçhesi, sosyo-politik yönünün gölgesinde kalmış durumda. Oysa İslâm bankacılığı ve İslâm sermayesi gibi olguların 1970’li yıllardan beri, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde etkin bir yeri var. Ne yazık ki “ekonomik İslâmlaşma" sürecine bütünlüklü ve analitik bir yorum getiren pek az araştırmaya rastlıyoruz.
Müslüman toplumlarda “kâr”, “zekât”, “riba” gibi kavramlar tartışma konusu olsa da, İslâm’ın ekonomik veçhesi, sosyo-politik yönünün gölgesinde kalmış durumda. Oysa İslâm bankacılığı ve İslâm sermayesi gibi olguların 1970’li yıllardan beri, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde etkin bir yeri var. Ne yazık ki “ekonomik İslâmlaşma” sürecine bütünlüklü ve analitik bir yorum getiren pek az araştırmaya rastlıyoruz. Zaten “İslâm ekonomisi” kavramının bile ne zaman ve hangi nedenlerle oluşturulduğu eleştirel bir incelemeye konu olmadığından, “İslâm’a dönüş” programları çerçevesinde başlatılan ekonomik uygulamalar da sağlıklı bir değerlendirmeye konu olamıyor. Demokratik değerleri korumaya niyetli bir toplum açısından ekonomik İslâmlaşmanın bir tehdit oluşturup oluşturmadığını; gerek kuramsal gerek uygulama açısından İslâmî ilkelere göre işleyen bir ekonominin bildiğimiz pazar ekonomilerinden daha adaletli olup olmadığını ve İslâm bankaları, zekât sistemleri ve İslâmî işyerlerinin oluşturduğu İslâmî alt-ekonomileri araştıran bu kitap, alanında ufuk açıcı bir etki bırakmaya aday. Kitabın bir başka katkısı da İslâm dünyasının Batı’nın ekonomik gelişmesine neden ayak uyduramadığını açıklamaya yönelik bilimsel yapıtları sınıflandırması ve kapsamlı bir araştırmanın yanıtlaması gereken soruları ortaya koyması. İslâm ekonomi tarihinin ana temalarıyla günümüzdeki İslâm ekonomisi ekolünün uğraştığı sorunların örtüşmemesi, İslâm’ın birçok ekonomik yüzü olduğunu kanıtlayarak kitaba ayrı bir boyut kazandırıyor.
USC’de (Güney California Üniversitesi) ekonomi ve hukuk profesörüdür. Ayrıca bu üniversitenin Kral Faysal İslam Düşünce ve Kültürü Kürsüsü’nü yönetmektedir. 1954 yılında New York’ta doğan Kuran’ın çocukluğu Ankara ve İstanbul’da geçti. 1973 yılında Robert Amerikan Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl yüksek öğrenim için ABD’ye giden Kuran, 1977’de Princeton Üniversitesi’nden ekonomi lisans derecesini, 1982’de de Stanford Üniversitesi’nden ekonomi dalında doktora derecesini aldı. Doktorasını aldığı yıl USC’de yardımcı doçentlik görevine başladı; 1988’de doçent, 1993’te de profesör oldu. 1989-90 akademik yılında Priceton’daki Yüksek Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak, 1996-97’de de Chicago Üniversitesi İş İdaresi Yüksek Okulu’nda ‘John Olin Misafir Profesörü’ olarak görev aldı. Aralarında Münih Üniversitesi ve ANU’nun (Australian National University-Avustralya Milli Üniversitesi) da yer aldığı birçok üniversitede geçici görevlerde bulundu. 1991’den bu yana University of Michigan Press’in (Michigan Üniversitesi Yayınları) çıkardığı ‘Economics, Cognition and Society’ (Ekonomi, Bilişm ve Toplum) adlı bilimsel kitap dizisinin editörlüğünü yürütmekte olup, halen ekonomi,sosyoliji ve Ortadoğu araştırmalarına yayılmış sekiz bilimsel derginin editörler kurulunda bulunmaktadır. Elliyi aşkın bilimsel makale yayınlamış olan Kuran, disiplinlerarası yazılarıyla tanınmaktadır. Özellikle politik devrimlerin neden öngörülemediği, etnik çatışmaların dinamiği, İslamcılığın ekonomik evrimini nasıl yönlendirdiği konusundaki çalışmaları ilgi uyandırmıştır. Son zamanlarda bir yandan toplumsal değişimi yönlendiren etkenler konusunda teorik çalışmalar yapmakta, bir yandan da İslam dünyasının gelişme yarışında gerilere düşmesiyle sonuçlanan tarihsel süreci incelemektedir. İlk kategoriye giren bir kitabının orjinal İngilizce baskısı 1995’te, Almanca çevirisi 1997’de,İsveççe çevirisi 1999’da, Türkçesi de Yalanla Yaşamak:Tercih Çarpıtmasının Toplumsal Sonuçları başlığıyla 2001’de YKY tarafından yayımlanmıştır.
Kitabın Adı İslâm'ın Ekonomik Yüzleri
ISBN 9789750500152
Yayın No İletişim - 777
Dizi Araştırma-İnceleme - 120
Alan Ekonomi
Sayfa 304 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 231 gr
Perakende Satış Fiyatı 21,57 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2002
Yazar Timur Kuran
Çeviren Yasemin Tezgiden
Editör Bağış Erten
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Muhittin Söylemez
Dizin Atilla Lök
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset