İktidarın Ruhu
Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Kişizade İmtiyazları (Beşik Uleması, Siyaseten Katl, Müsadere)

İlhami Yurdakul’un İktidarın Ruhu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kişizade İmtiyazları kitabı, uzun dönemli bir “imtiyaz sürekliliğini” anlama çabasının ürünü.

"Geleneksel devletten tevarüs eden kişizade imtiyazları modern devlet düzeninde de yeni hal ve renkler alarak varlığını sürdürdü. Geleneksel devlet yerine ikame edilen modern devlet düzeninde de iktidar ve iktidarın nimetleri belli bir zümre ile paylaşıldı, muhalifler zaman zaman idam edildi ve malları hazineye aktarıldı. Öyle ki geleneksel devletin doğrudan ve çoğu zaman sorgusuz yaptığını modern devlet dolaylı ve sorgulu yaptı. Bu durum, ‘İktidarın Ruhu’ olarak tanımlandı.”

“Yeni” olan hemen her şeyin genellikle bir kopuşun sonucu oluştuğu varsayılır. Fakat bu varsayım, çoğu durumda geçerli olsa da, “eski”den devralınan değerleri, alışkanlıkları, işlevleri gözden kaçırma ihtimalini de barındırır. İlhami Yurdakul’un İktidarın Ruhu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kişizade İmtiyazları kitabı, uzun dönemli bir “imtiyaz sürekliliğini” anlama çabasının ürünü. Kitapta iktidarın ruhu diye tanımlanan süreklilik, soyut bir iktidar düzeneğinin ve düzleminin değil, beşik ulemalığı, siyaseten katl ve müsadere pratikleri üzerinden anlaşılabilecek somut bir iktidar paylaşımı kavgasının göstergesi olarak ele alınıyor. Böylece Yurdakul, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan imtiyaz siyasetinin fotoğrafını çekiyor. Birtakım alışkanlıkların ve geleneklerin modern araçlarla işlevlerini sürdürdüğünü tarihsel perspektiften ele alan emek ürünü bu araştırma, hem tarihe ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler için hem de siyasi tarihe meraklı okur için önemli bir kaynak.

21 Haziran 1968’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden mezun oldu (1993). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1996) ve doktorasını tamamladı (2004). İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi Basil Paterson College’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurdakul’un doktora çalışması 2008’de Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (1826- 1876) başlığıyla (İletişim Yayınları, 2017) yayımlandı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2013 yılı telif eser ödülüne layık görüldü. Yurdakul’un ayrıca Şeyhülislâmlık Arşivi (Bab-ı Meşihat) Defter Kataloğu (Bilgin Aydın ve İsmail Kurt ile birlikte yay. haz., İSAM, İstanbul, 2006), Kethy Brown’un Bursa ve İstanbul Hatıratı (yay. haz., Kitabevi, İstanbul, 2008), Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi (Kitabevi, İstanbul, 2010), İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu (Bilgin Aydın, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız ile birlikte yay. haz., İSAM, İstanbul, 2015), Şeyhülislâm Arzları ve Padişah İradeleri (1845- 1878) (TÜBA, Ankara, 2017), Şehrin Hafızası: Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri (Halim Demiryürek ve Refik Arıkan ile birlikte, BKY, Bilecik, 2018), Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı (Timaş, İstanbul, 2022) adlı kitap çalışmaları yayımlanmıştır. 2010 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Profesör Yurdakul, ilmiye teşkilatı, hilafetin dinî ve siyasi nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kitabın Adı İktidarın Ruhu
Alt Başlık Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Kişizade İmtiyazları (Beşik Uleması, Siyaseten Katl, Müsadere)
ISBN 9789750533280
Kapak Abdülcelil Çelebi (Levni), Surname
Yayın No İletişim - 3172
Dizi Araştırma-İnceleme - 529
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 384 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 244,00 TL
Baskı 2. baskı - Ağustos 2023 (1. baskı - Mayıs 2022)
Yazar İlhami Yurdakul
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit