İlhami Yurdakul

21 Haziran 1968’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nden mezun oldu (1993). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans (1996) ve doktorasını tamamladı (2004). İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi Basil Paterson College’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yurdakul’un doktora çalışması 2008’de Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı’nda Reform (1826- 1876) başlığıyla (İletişim Yayınları, 2017) yayımlandı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2013 yılı telif eser ödülüne layık görüldü. Yurdakul’un ayrıca Şeyhülislâmlık Arşivi (Bab-ı Meşihat) Defter Kataloğu (Bilgin Aydın ve İsmail Kurt ile birlikte yay. haz., İSAM, İstanbul, 2006), Kethy Brown’un Bursa ve İstanbul Hatıratı (yay. haz., Kitabevi, İstanbul, 2008), Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi (Kitabevi, İstanbul, 2010), İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu (Bilgin Aydın, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız ile birlikte yay. haz., İSAM, İstanbul, 2015), Şeyhülislâm Arzları ve Padişah İradeleri (1845- 1878) (TÜBA, Ankara, 2017), Şehrin Hafızası: Bilecik Mezar Taşları ve Kitabeleri (Halim Demiryürek ve Refik Arıkan ile birlikte, BKY, Bilecik, 2018), Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı (Timaş, İstanbul, 2022) adlı kitap çalışmaları yayımlanmıştır. 2010 yılından itibaren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Profesör Yurdakul, ilmiye teşkilatı, hilafetin dinî ve siyasi nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürüyor.