Halkevleri : İdeoloji ve Mimarlık

Halkevleri bir dönemin en önemli “talim-terbiye kurumu”ydu. Kurumun yegâne amacı, “halk”ın spor yaparak, eğitim görerek, sanat icra ederek, beraber eğlenmeyi, oturup kalkmayı öğrenerek Kemalist Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda medenileşmesiydi. Neşe G. Yalçınkaya, bu incelemesinde, Halkevleri’ne, hem “içerden” hem de “dışardan” bakıyor: İdeoloji ve mimarlık.
Halkevleri bir dönemin en önemli “talim-terbiye kurumu”ydu. Kurumun yegâne amacı, “halk”ın spor yaparak, eğitim görerek, sanat icra ederek, beraber eğlenmeyi, oturup kalkmayı öğrenerek Kemalist Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda medenileşmesiydi. Neşe G. Yalçınkaya, bu incelemesinde, Halkevleri’ne, hem “içerden” hem de “dışardan” bakıyor: İdeoloji ve mimarlık. Projesinden inşasına hatta ve hatta hangi inşaat malzemelerinin kullanılacağına varıncaya kadar inceden inceye tasarlanan “millî mabedler”in modernleşme ve milliyetçilik ideolojisindeki önemi ve yeri titiz bir araştırmayla ortaya konuyor. Bu kitap, Türkiye’nin toplumsal tarihine özgül alanlarda ve mikro ölçülerde bakmanın, öğretici olduğu kadar “eğlenceli” olabileceğini de gösteriyor.
Neşe Gürallar Yeşilkay,a 1991 GÜMMF Mimarlık Bölümü mezunu. 1991-1995 yılları arasında çok sayıda mimari projede tasarım ve uygulama çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda GÜMMF Mimarlık Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı. 1995 yılından itibaren GÜMMF Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmakte. 1999-2000 yıllarında doktora tez çalışması için Edinburgh ve Londra’da, 2001 yılında Almanya’da bulundu. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış yazıları bulunmakta.
Kitabın Adı Halkevleri : İdeoloji ve Mimarlık
ISBN 9789754707229
Yayın No İletişim - 520
Dizi Araştırma-İnceleme - 83
Alan Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 207 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 158 gr
Perakende Satış Fiyatı 25,46 TL
Baskı 2. baskı - Şubat 2003 (1. baskı - Mart 1999)
Yazar Neşe Gürallar Yeşilkaya
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fatoş Gencosman
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Sait Kızılırmak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset