Neşe Gürallar Yeşilkaya

Neşe Gürallar Yeşilkay,a 1991 GÜMMF Mimarlık Bölümü mezunu. 1991-1995 yılları arasında çok sayıda mimari projede tasarım ve uygulama çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda GÜMMF Mimarlık Bölümü'nde başladığı Yüksek Lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı. 1995 yılından itibaren GÜMMF Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmakte. 1999-2000 yıllarında doktora tez çalışması için Edinburgh ve Londra’da, 2001 yılında Almanya’da bulundu. Çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış yazıları bulunmakta.