Freelance Emek
Ofissiz Çalışmanın Sınıfsallığı

Freelance Emek, “ofissizleşen” emeği anlatıyor. İnsanları evinden veya istediği yerden, istediği zaman, istediği kişilerle, istediği gibi çalışarak geçimini kazanabileceği fantezisiyle ayartarak, onlara güya özgürlük vaat eden bir emek rejimi bu. Bu sözüm ona özgürlük, 7 gün 24 saat işe koşulabilmek anlamına geliyor; üstelik “evde” olduğu için hem işveren hem hane halkının gözünde kolaylıkla görünmez hale gelen bir çalışma söz konusu. Freelance’in tasfiye ettiği iş güvencesinin yerine konan “network” (ilişki ağı) bağlantılarının da, faydacı-çıkarcı yapısıyla nasıl yalnızlaştırıcı bir evren kurduğunu görüyoruz.

Freelance Emek, “ofissizleşen” emeği anlatıyor. İnsanları evinden veya istediği yerden, istediği zaman, istediği kişilerle, istediği gibi çalışarak geçimini kazanabileceği fantezisiyle ayartarak, onlara güya özgürlük vaat eden bir emek rejimi bu. Bu sözüm ona özgürlük, 7 gün 24 saat işe koşulabilmek anlamına geliyor; üstelik “evde” olduğu için hem işveren hem hane halkının gözünde kolaylıkla görünmez hale gelen bir çalışma söz konusu. Freelance’in tasfiye ettiği iş güvencesinin yerine konan “network” (ilişki ağı) bağlantılarının da, faydacı-çıkarcı yapısıyla nasıl yalnızlaştırıcı bir evren kurduğunu görüyoruz.

Kitap, gitgide yaygınlaşan freelance çalışma koşullarının, güvencesizliği katmerlendirirken, neoliberal özgürlük vaadinin hilafına çalışanları suçluluk ve utanç duygularına sürüklediğini gösteriyor. Fakat bir teslimiyet hikâyesi değil bu; Özlem İlyas, freelance emekçilerin direniş ve örgütlenme tecrübeleri içinden, alternatif bir özgürlük tahayyülünü arıyor.

“Neoliberal freelance çalışma koşullarında özgürlük, hem bir önkoşul hem de 2008 krizi sonrası dönemde feragat edilmesi beklenen güvenceler karşılığında vaat edilen bir arzu nesnesidir. (…) Kısacası, ‘iyi hayat’ın ne olduğunun yeniden tanımlandığını söyleyebiliriz.”

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde tamamladı; ardından 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Öğrenimi süresince bir dönem sosyal bilimler alanında çeviriler yaptı. Ardından İngilizce dil ve çeviri dersleri vererek yüksek öğrenimini sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nde doktora öğrenimi gördü. Marksist teori, psikanaliz, emek etnografileri, güvencesizleşme, müşterekleşme ve dayanışma ekonomileri akademik ilgi ve araştırma alanları arasındadır.

Kitabın Adı Freelance Emek
Alt Başlık Ofissiz Çalışmanın Sınıfsallığı
ISBN 9789750532511
Yayın No İletişim - 3110
Dizi Araştırma-İnceleme - 513
Alan Emek, Sosyoloji
Sayfa 216 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 157,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2022
Yazar Özlem İlyas
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Seda Mit
Kapak Resmi Seda Mit
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit