Özlem İlyas

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde tamamladı; ardından 2019 yılında aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nden yüksek lisans derecesini aldı. Öğrenimi süresince bir dönem sosyal bilimler alanında çeviriler yaptı. Ardından İngilizce dil ve çeviri dersleri vererek yüksek öğrenimini sürdürdü. Boğaziçi Üniversitesi’nde Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nde doktora öğrenimi gördü. Marksist teori, psikanaliz, emek etnografileri, güvencesizleşme, müşterekleşme ve dayanışma ekonomileri akademik ilgi ve araştırma alanları arasındadır.