Demokrasi Dışı Siyaset
Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokratikleşme

Demokrasi Dışı Siyaset: Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokra-tik-leşme kitabında Xavier Márquez demokrasi dışı siyaset içerisindeki belirgin ayrım ve farklılıkları ortaya koymakla kalmıyor, demokratikleşme sürecinin sancılarını masaya yatırarak bazı rejimlerin nasıl bir yandan otoriter/antidemokratik öğeler barındırırken, diğer yandan demokratikleşme yolunu katedebildiklerini canlı örnek ve gözlemlerle aktarıyor.

“Demokrasi dışı rejimler kötü durumdadır ancak daha ölmemiştir. Zaman içinde dünyanın giderek daha demokratikleşeceğini düşünmek için yeterli sebepler vardır ama Martin Luther King Jr.’nin bir zamanlar söylemiş olduğu üzere ‘tarihin çizgisinin’ her zaman ‘adalete meyledeceğine’ bilimsel bir kesinlikle inanmak mümkün değildir. Siyasi liderler ve elitler, iktidarı tek elde toplamanın ve devleti kontrol etme mücadelesinin zemininin koşullarını ağırlaştırmanın yeni yollarını sürekli buluyor, bu yüzden de açık ve şeffaf siyasi rekabet için verilen mücadelenin sürekli yenilenmesi gerekiyor.”

Günümüz rejimlerini, zamanın ruhunu, lider tiplerini tanımlamada kavramsal bir enflasyonun izleri görülüyor: Faşizm, neo-faşizm, popülizm, aşırı sağ, otoriterizm, totalitarizm ve benzerleri… Hepsi de çok benzer olgulara ve süreçlere işaret ediyor ve neredeyse birbirlerinin yerine kullanılıyor.

Demokrasi Dışı Siyaset: Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokra-tik-leşme kitabında Xavier Márquez demokrasi dışı siyaset içerisindeki belirgin ayrım ve farklılıkları ortaya koymakla kalmıyor, demokratikleşme sürecinin sancılarını masaya yatırarak bazı rejimlerin nasıl bir yandan otoriter/antidemokratik öğeler barındırırken, diğer yandan demokratikleşme yolunu katedebildiklerini canlı örnek ve gözlemlerle aktarıyor.

Yalnızca akademisyenlerin ve öğrencilerin değil, güncel politik gelişmeleri takip edenlerin de ilgisini çekecek ciddi bir başvuru kaynağı.

Wellington, Yeni Zelanda’da bulunan Victoria Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Siyaset teorisi ve siyaset bilimi alanlarında dersler veriyor. Otoriterlik, totaliterlik ve diktatörlük gibi demokrasi dışı olarak ele alınan rejim tipleri üzerine çalışmakla birlikte bunların siyasi düşüncedeki izdüşümleri üzerine de kafa yormuştur. Önemli kitapları arasında Democratic Moments: Reading Democratic Texts (2018) ve A Stranger’s Knowledge: Statesmanship, Philosophy, and Law in Plato’s Statesman (2012) sayılabilir.

Kitabın Adı Demokrasi Dışı Siyaset
Alt Başlık Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokratikleşme
Orijinal Adı Non-Democratic Politics. Dictatorship, Authoritarianism, and Democratization
ISBN 9789750527234
Yayın No İletişim - 2805
Dizi Politika - 195
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 429 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 300,00 TL
Baskı 2. baskı - Mayıs 2020 (1. baskı - Ağustos 2019)
Yazar Xavier Márquez
Çeviren İsmail Ferhat Çekem
Editör Aybars Yanık
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Salih Kızıl
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit