Beynelmilel İşçiler İttihadı
Mütareke İstanbul’unda Rum Ağırlıklı Bir İşçi Örgütü ve TKP ile İlişkileri

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bu yeni baskının ilk bölümünde, Mete Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar-I (1908-1925) çalışmasında yer alan belgeler incelenirken, Türkiye’de Sol Akımlar’ın yayımlanmasından sonra erişilen kimi bilgilerle eldeki veriler zenginleştiriliyor. İkinci bölümde ise Komintern arşivinden ulaşılan yeni belgeler sunuluyor.

Beynelmilel İşçiler İttihadı (Bİİ), Mütareke İstanbulu’nda faaliyet göstermiş, ağırlıklı olarak Rum işçilerin oluşturduğu bir işçi örgütüdür. Kuruluş tarihi 18 Mayıs 1920’dir. İstanbul’un Milli Kurtuluşçuların eline geçmesinin ardından 1923 sonlarında kapatılmıştır. Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bu yeni baskının ilk bölümünde, Mete Tunçay’ın Türkiye’de Sol Akımlar-I (1908-1925) çalışmasında yer alan belgeler incelenirken, Türkiye’de Sol Akımlar’ın yayımlanmasından sonra erişilen kimi bilgilerle eldeki veriler zenginleştiriliyor. İkinci bölümde ise Komintern arşivinden ulaşılan yeni belgeler sunuluyor.


Kitapta sadece Beynelmilel İşçiler İttihadı’nın kendi belgeleri değil, Rum işçileri arasında bu örgütün kuruluşuna giden yoldaki faaliyete ilişkin belgelerin yanı sıra o zamanlar İstanbul Komünist Grubu adını taşıyan ve Komünist Enternasyonal ile doğrudan bağlı olan ve 1922’den itibaren TKP’yi kurmakla görevlendirilen, başını Dr. Şefik Hüsnü’nün çektiği grubun kaleme aldığı raporlarda Beynelmilel İşçiler İttihadı ile ilgili olan kısımlar da yer alıyor.

1952’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
1976’dan itibaren değişik yayınevlerinde çevirmen ve redaktör, süreli yayınlarda yazar ve redaktör olarak çalıştı. İstanbul TKP davasında 1981-1984 arasında tutuklu olarak yargılandı. 1998’ten beri Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı’nda (TÜSTAV) yönetici olarak çalışıyor. Halen çevirmenlik, araştırmacı-yazarlık yapıyor. Yayınlanmış çevirileri: SBKP Deneyimi ve Devrimci Teori (Ahmet Şahin imzasıyla, Konuk Yayınları, 1978), Emperyalizm (Altuğ Yaral ve Uğurhan Berkok ile birlikte, 1. baskı Konuk Yayınları, 1979, 2. baskı Sosyalist Yayınlar, 1995), Körfez Savaşı (E Yayınları, 1990), Çöl Fırtınası (T. Ahmet Şensılay ile birlikte, E Yayınları, 1991), İmparatorluk Beşiği (T. Ahmet Şensılay ile birlikte, Alan Yayıncılık, 1992), Büyük Kargaşa (Alan Yayıncılık, 1993), Sultan Galiyev (T. Ahmet
Şensılay ile birlikte, Sosyalist Yayınlar, 1995), Cezayir Dramı (Halil Hacıalioğlu ile birlikte, Alan Yayıncılık, 1998), Komünist Enternasyonal (1919-1943) (Yordam Kitap, 2016). Yayımlanmış kitapları: Komintern Belgelerinde Nâzım Hikmet (TÜSTAV Yayınları, 2002), 1963- 1965 TKP Belgelerinde İşçi-Demokrasi Hareketi ve TİP (TÜSTAV Yayınları, 2003), TKP MK Dış Bürosu 1965 Tartışmaları (TÜSTAV Yayınları, 2004), 1929 TKP Davası (TÜSTAV Yayınları, 2005), Milli Azadlık Savaşı Anıları (TÜSTAV Yayınları, 2006), Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923) (Mete Tunçay ile birlikte, 1. baskı Sosyal Tarih Yayınları, 2007), Nail Çakırhan Anılar (Sarı Defter, 2008)), Bilal Şen Anılar (Sarı Defter, 2008), Beynelmilel İşçiler İttihadı (Mete Tunçay ile birlikte, 1. baskı Sosyal Tarih Yayınları, 2009), Zeki Baştımar (Sosyal Tarih Yayınları, 2009), Dr. Şefik Hüsnü Deymer (Sosyal Tarih Yayınları, 2010), TKP 1965 Tartışmaları Muhalefet Mektupları (Sosyal Tarih Yayınları, 2011),İstanbul Komünist Grubu’ndan (AYDINLIK çevresi) Türkiye Komünist Partisi’ne (1919-1926) (Mete Tunçay ile birlikte, 3 cilt, Sosyal Tarih Yayınları, 2012-2013).

1936’da İstanbul’da doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okudu. Aynı kurumda 1961’de siyasal bilimler doktoru, 1966’da siyasal teoriler doçenti oldu. 1961’de Rockefeller bursuyla Londra İktisat ve Siyasal Bilimler Okulu’nda incelemeler yaptı. 1972-1973 yıllarında bir yıl süreyle DİSK’te araştırma uzmanlığı görevini yürüttü. 1979’da SSCB Bilimler Akademisi konuğu olarak Sovyetler Birliği’nde, 1979-1980’de Fulbright bursuyla ABD’deki Stanford Üniversitesi Hoover Kurumu’nda araştırmalar yaptı. 1987-1988’de Hür Berlin Üniversitesi Carl von Ossietzsky profesörü oldu. 1984’te Tarih ve Toplum (İletişim Yayınları) dergisini yayımlamaya başladı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı ve aynı kurumun yayımladığı Toplumsal Tarih dergisinin yöneticiliğini yaptı. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı olan ve aynı bölümde çalışmalarına devam eden profesör Mete Tunçay’ın pek çok çevirisi bulunmaktadır. Yayımlanmış eserleri: Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 (AÜ, SBF Yayınları, 1967; İletişim Yayınları, 2009), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi I-II-III (AÜ SBF Yayınları, 1969; Bilgi Üniversitesi Yayınları 2006), Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi I-II (derleme, Bilgi Yayınevi 1976), TC’nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931 (Yurt Yayınları, 1981), Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler (Belge Yayınları, 1982), Bilineceği Bilmek (Alan Yayınları, 1983), 1923 Amele Birliği (BDS Yayınları 1989, Sosyal Tarih Yayınları, 2009), Türkiye’de Sol Akımlar II, 1925-1936 (BDS Yayınları, 1991; İletişim Yayınları, 2009), Cihat ve Tehcir: 1915-1916 Yazıları (Afa Yayınları, 1991), Mustafa Suphi’nin Yeni Dünya’sı (BDS Yayınları, 1995), Eleştirel Tarih Yazıları (Liberte Yayınları, 2006), BKP’nin Türkçe Yayın Organı Ziya Gazetesi (1920-1923) ve Türkiye (Sosyal Tarih Yayınları, 2009), Beynelmilel İşçiler İttihadı (Erden Akbulut ile birlikte, TÜSTAV Yayınları 2009, İletişim Yayınları 2016), Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923) (Erden Akbulut ile birlikte, TÜSTAV Yayınları 2007, İletişim Yayınları, 2016), Türkiye Sol Tarihine Notlar: Tarih ve Toplum Yazıları (İletişim Yayınları, 2017). Bilineceği Bilmek: Türkiye’de Siyasal Gelişmenin Evreleri ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sol Akımlar (İletişim Yayınları, 2019).

Kitabın Adı Beynelmilel İşçiler İttihadı
Alt Başlık Mütareke İstanbul’unda Rum Ağırlıklı Bir İşçi Örgütü ve TKP ile İlişkileri
ISBN 9789750520174
Yayın No İletişim - 2356
Dizi Araştırma-İnceleme - 390
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 280 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 298 gr
Perakende Satış Fiyatı 9,00 TL
Baskı 1. baskı - Ağustos 2016
Yazar Erden Akbulut, Mete Tunçay
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Siyami Kuzu
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit