1938’de Londra’da doğdu. Savaş yıllarını ABD’de geçirdikten sonra ailesiyle birlikte İrlanda’ya taşındı. 1956 yılında gittiği Oxford’da Rus ve Fransız dilleriyle ilgilendi. İngiliz Yeni Sol’u içerisindeki önemli simalardan biri olarak uzun yıllardır New Left Review’un editörlüğünü yürüten Anderson, Verso Yayınevi’nin kurulmasına katkıda bulundu. Postmodernitenin Kökenleri (2002), Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları (2003), Batı Marksizmi Üzerine Düşünceler (2004), Antikiteden Feodalizme Geçişler (2017) adlı kitapları da İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

1974'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin İngiliz Filolojisi Bölümü'nü bitirdi. Aynı fakültenin Sanat Tarihi Bölümü'nde doktora yaptı. 1970'lerde sanat ve edebiyat kuramı konularında çeviriler yayımladı. 1980'lerde Türk musıkisi araştırmacılığına yöneldi. Türk musıkisinin tarihiyle ilgili araştırma, inceleme yazıları yazdı; çeşitli ansiklopedilerde musıki yazarı ve editörü olarak görev aldı. Bêla Bartok'un Türk halk musıkisinin yapısıyla ilgili araştırmasını Türkçe'ye kazandırdı. XIX. yüzyıl bestecilerinden Rifat Bey'in yakın bir geçmişe kadar kayıp gözüyle bakılan Ferahnak Mevlevî Ayini'ni Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnak Mevlevi Ayini adıyla kitap olarak yayımladı. Bülent Aksoy, Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nde öğretim görevlisidir.
Kitabın Adı Batı'da Sol Düşünce
ISBN 9809755160018
Yayın No Birikim - 0
Dizi Birikim Kitapları
Alan Felsefe, Tarih, Politika/Siyaset
Sayfa 183 sayfa
Baskı 1. baskı - Nisan 1982
Yazar Perry Anderson, Bülent Aksoy