Politika ve Sorumluluk

Dünyanın gidişatına müdahil olma istemi anlamında politikanın irtifa kaybettiği zamanlardan geçiyoruz. Neoliberalizm “çağında” iktisadi akıl, politik olanı geriletiyor, sulandırıyor. Politik düşüncenin ve eylemin akışına ket vuran bu süreç, politikanın alâmetifarikası olan karşılıklı konuşmanın ve dinlemenin imkânsızlaştığı bir eşiği zorlamakta. İçine sürüklendiği bu darboğazdan çekip alabilmek için politikayı yeniden düşünmeye ihtiyaç var. Nilgün Toker Kılınç’ın bu kitapta bir araya gelen yazılarının amacı da tam olarak bu: Politikayı düşünmeye, politikayı dert etmeye davet!

Dünyanın gidişatına müdahil olma istemi anlamında politikanın irtifa kaybettiği zamanlardan geçiyoruz. Neoliberalizm “çağında” iktisadi akıl, politik olanı geriletiyor, sulandırıyor. Politik düşüncenin ve eylemin akışına ket vuran bu süreç, politikanın alâmetifarikası olan karşılıklı konuşmanın ve dinlemenin imkânsızlaştığı bir eşiği zorlamakta. İçine sürüklendiği bu darboğazdan çekip alabilmek için politikayı yeniden düşünmeye ihtiyaç var. Nilgün Toker Kılınç’ın bu kitapta bir araya gelen yazılarının amacı da tam olarak bu: Politikayı düşünmeye, politikayı dert etmeye davet!

Bu davete damgasını vuran bir saik, “adalet” nosyonudur. Hayatın zapturapt altına alındığı, söylemlerin istikrarsızlaştığı, hazır kalıpların düşünce ve eylemin içini boşalttığı bir zamanda politikayı düşünmek, Nilgün Toker Kılınç’a göre, aynı zamanda adalet üzerine düşünmektir. “Özgürlük”, adaleti yeniden düşünmek ve inşa etmekle mümkündür. Adalet politikanın kurucu ilkesi olarak bir arada yaşama arzusunun da asli dayanağıdır. Adil bir toplumda, özgür bir birey olarak, diğer insanlarla bir arada yaşama koşulunun sorumlulukla olan bağlantısı, politikayı “sorumluluk” temelinde düşünmeye teşvik edecektir.

“Eşitlik”, “dünya”, “hak”, “özgürlük”, “eylem”, “adalet” gibi temel kavramların sorumluluk duygusuyla anlam kazanması, politikanın bugün neredeyse unutulmuş olan “etik” boyutunu da gözler önüne serer: Dünyaya karşı insan olmamız hasebiyle sorumluyuzdur. Nilgün Toker Kılınç’ın umutlu sesinde, bu sorumluluk bilinci yankılanıyor.

1961'de Dinar'da doğdu. ODTÜ Matematik Bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans (Doğal Hukuk Geleneğinde Locke'un "Yönetim Üzerine İki İnceleme"sinin Yeri), Paris vııı Saint Deniş Üniversitesi'nde doktora yaptı (Arendt ve Habermas'ta İktidar ve Meşruiyet İlişkisi). Halen Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesördür.

Kitabın Adı Politika ve Sorumluluk
ISBN 9789750532665
Yayın No İletişim - 3125
Dizi Birikim Kitapları - 38
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 327 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 216,00 TL
Baskı 2. Basım 1. baskı - Nisan 2022
Yazar Nilgün Toker Kılınç
Editör Derviş Aydın Akkoç
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kirami Kılınç
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Ayhan Matbaası