Türker Armaner

Aden (Yayına Hazırlayan)
Akan Su Gibi (Editör)
Dumas Kulübü (Editör)
Şeytan Kumaşı (Editör)
Solaris (Yayına Hazırlayan)
Soruşturma (Editör)
Talihli Jim (Editör)
Yarın Dündür (Editör)
Yenilmez (Editör)