Toplum ve Bilim Sayı 153, 2020
8-28
Bir gıda rejimi olarak kapitalizm ve tarım/köylü sorunu
28-49
Türkiye tarımında finansallaşma, mülksüzleşme ve girişim sömürüsü: Büyük Durgunluk sonrası tarımsal kredi kullanımı ve olası sonuçları
49-81
Tarımsal gıda sistemleri dönüşüyor mu? İzmir’de alternatif tarımsal gıda inisiyatifleri
81-105
Türkiye’de tarım ve kırda sosyoekonomik değişim
105-126
Kırsal dönüşüm sürecinde “Yeni Köylülük” mü yoksa “Yeni İşçilik” mi doğuyor?
126-153
Mera peynirciliğinin mikrobiyopolitikası: Süt teknobilimleri ve Kars Kaşarı Coğrafi İşareti
153-174
Cesedin metalaşması: Kapitalizm, bedenin politik ekonomisi ve kadavra ticaretinin doğuşu
174-178
Deneysel hayal gücü: Edebî bilgi, bilimsel bilgi ve yeniden “iki kültür”