57-69
Karlofça ânı: Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla nasıl başladı?
57-69
17. ve 18. yüzyıllarda kebin evlilikleri üzerine bazı değerlendirmeler
60-92
Osmanlı İmparatorluğu’nda müsadere pratiği (1700’ler-1839): Tarihyazımı ve çok-yöntemli bir yaklaşım
92-125
Karlofça’dan Ziştovi’ye Osmanlı sınırları veya sınır diplomasisi (1699-1795)
125-151
Amerika’yı keşfetme(me)nin yolları
151-171
Ziya Gökalp Kürdolojisi üzerine notlar
Tartışma / Eleştiri
171-177
Ethan L. Menchinger, The First of the Modern Ottomans: The Intellectual History of Ahmed Vasıf