7-14
Faruk Tabak anısına
15-18
Jeotarihsel bir güz
19-21
Giovanni Arrighi anısına
23-42
16. yüzyılda tarımsal yapılarda değişim, Akdeniz mutfağı ve yağ kullanımı
43-80
Osmanlı İmparatorluğu’nda gelir vergisi: 1903-1907 tarihli vergi-i şahsi uygulaması
81-126
Yusuf Ziya’nın Akbaba mizah dergisi
149-151
Özetler
153-155
Abstracts
Tartışma - Eleştiri
127-134
Bir “etnik grup” olarak Levantenler
135-148
Onuncu yıl münasebetiyle Kemalizm: “Her yer mektep, herkes öğrenci” – pedagojik bir Kemalizm: Hilmi A. Malik ve İnkılap Yolunda (1933)