Toplumcu Belediyecilik
1970'lerden Günümüze Bir Yerel Yönetim Deneyimi

Bu kitap, İstanbul’da Ahmet İsvan, Ankara’da Vedat Dalokay ve Ali Dinçer, Adana’da Ege Bağatur, İzmit’te Erol Köse, Çanakkale’de Reşat Tabak yönetimleri örneklerine bakarak, toplumcu belediyecilik deneyimini enine boyuna inceliyor.

“Türkiye’nin son derece merkeziyetçi siyasi yapısında bir kırılma noktası olarak yerel siyasetin yükselişi de bu belediyecilik modeli ile başlayacaktır. Kentli halkın yönetime katılımı, kentsel hizmetlerin yerinden üretimi ve dağıtımı, kentli halkın ihtiyaçları ve kamu yararını esas alan öz kaynak yaratma ve bölüşümde adalet gibi unsurlar, merkezi siyasete paralel bir yerel siyasi alanın doğmasını beraberinde getirecektir... CHP içinde
devletçilikten halkçılığa doğru değişen söylem ve dünyada yükselen özgürlükçü yerel siyasetin de etkisi ile CHP’li belediye başkanlarının toplumcu belediyecilik uygulamalarıyla, Türkiye’de yerel siyaset, siyasetin yapısal bir unsuru haline gelecektir.”
Hatice Kurtuluş

Yerel yönetim seçimlerinde 1973’te oyların % 37’sini, 1977’de % 41,7’sini alan, 1977’de 67 il merkezinin 42’sini kazanan CHP’nin belediye kadroları, “toplumcu belediyecilik” anlayışını geliştirmişlerdi. Bu, geniş sosyal refah uygulamalarına dayanan ve “Belediyeler demokrasinin beşiğidir” şiarıyla âdeta “yerel hükümet” olma kapasitesi geliştirmeye yönelen bir anlayıştı. Bu kitap, İstanbul’da Ahmet İsvan, Ankara’da Vedat Dalokay ve Ali Dinçer, Adana’da Ege Bağatur, İzmit’te Erol Köse, Çanakkale’de Reşat Tabak yönetimleri örneklerine bakarak, toplumcu belediyecilik deneyimini enine boyuna inceliyor.

2010’ların ikinci yarısında, CHP’li yerel yönetimler toplumcu belediyeciliği yenileyerek canlandırmaya yöneldiler. Kitapta, dönemin ağır “vesayet ve velayet” koşulları altında yürütülen bu yerel siyasetin eleştirel bir değerlendirmesi de yer alıyor.

Sezgin Sezgin ve Tuğba Canbulut’un hazırladığı derlemede ayrıca Ulaş Bayraktar, Hatice Kurtuluş, Hülya Küçük Bayraktar, İpek Sakarya’nın yazıları bulunuyor.

Kitapta yer alan bölümler
DENEYİMLER VE UMUTLARLA TOPLUMCU BELEDİYECİLİK: NASIL BİR YEREL YÖNETİM İHTİYACI? Sezgin Sezgin, Tuğba Canbulut
AHMET İSVAN DÖNEMİ VE İSTANBUL’UN TOPLUMCU BELEDİYECİLİK DENEYİMİ: DEMOKRASİ İÇİN KURTARICI “BABA”LARA İHTİYAÇ VAR MI? YOK! Tuğba Canbulut
VEDAT DALOKAY VE ALİ DİNÇER’İN TECRÜBELERİYLE ANKARA’NIN TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİ: “BELEDİYELER DEMOKRASİNİN BEŞİĞİDİR” Hülya Küçük Bayraktar
EROL KÖSE’NİN İZMİT’İ: “TOPLUMCU BELEDİYECİ OLDU DEMEKLE TOPLUMCU BELEDİYECİ OLUNMAZ!” Sezgin Sezgin
ÇANAKKALE’DE YEREL DEMOKRASİSİNİN İNŞASI: REŞAT TABAK DÖNEMİ TOPLUMCU BELEDİYECİLİK DENEYİMİ İpek Sakarya
1970’LER, ADANA, EGE BAĞATUR VE TOPLUMCU BELEDİYECİLİK: “MÜLK İNSANA YÜK” Tuğba Canbulut, Sezgin Sezgin
1970’LERDEN 2020’LERE VESAYET VE VELAYET ARASINDA SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYELER Ulaş Bayraktar
SONUÇ NİYETİNE: NEDEN TOPLUMCU BELEDİYECİLİK KONUŞMALIYDIK? Tuğba Canbulut, Sezgin Sezgin

2014 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Hâlen Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda 2015 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora eğitimine devam ediyor. Akıllı Kentler, Yerel Yönetimler, Toplumcu Belediyecilik konularında çalışmalarını sürdürüyor.

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı’nda öğrenimini sürdürüyor. Doktora tez çalışması kapsamında İspanya-Cadiz Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa’da akademik hayatına devam ediyor. Ağırlıklı olarak politik katılım ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışıyor.

Kitabın Adı Toplumcu Belediyecilik
Alt Başlık 1970'lerden Günümüze Bir Yerel Yönetim Deneyimi
ISBN 9789750532269
Yayın No İletişim - 3092
Dizi Araştırma-İnceleme - 508
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 252 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 30,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2021
Derleyen Sezgin Sezgin, Tuğba Canbulut
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Tuba Acı
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Seda Mit
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit