Sezgin Sezgin

2014 yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. 2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Hâlen Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda 2015 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora eğitimine devam ediyor. Akıllı Kentler, Yerel Yönetimler, Toplumcu Belediyecilik konularında çalışmalarını sürdürüyor.