Sayyadane Bir Cevelan

Tanzimat sonrası Türk yayın hayatının “hâce-i evvel”i (ilk öğretmeni) Ahmed Mithat’ın bu küçük, ama sevimli kitabı gezi edebiyatının ilk örneğidir. Üstat Orhan Şaik Gökyay’ın dediği gibi kitap, “... yalnız eğlenceli bir gezinin hikâyesi olarak kalmamış, türlü yönlerden okur için yararlı olmuştur. (...) bu türden başka kitapların yazılmasına da yol açmıştır".
Tanzimat sonrası Türk yayın hayatının “hâce-i evvel”i (ilk öğretmeni) Ahmed Mithat’ın bu küçük, ama sevimli kitabı gezi edebiyatının ilk örneğidir. Üstat Orhan Şaik Gökyay’ın dediği gibi kitap, “... yalnız eğlenceli bir gezinin hikâyesi olarak kalmamış, türlü yönlerden okur için yararlı olmuştur. (...) bu türden başka kitapların yazılmasına da yol açmıştır”. Sayyadâne Bir Cevelân, ilk önce Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilmiş, daha sonra 1891’de kitap haline getirilmiştir. Ahmed Midhat, lâtif bir üslûpla, Beykoz’dan başlayıp İzmit Körfezi’nde sona eren bir kotra gezisini ve ardından Tavşancıl’ın bâkir tepelerinde yapılan bir av partisini anlatır. “Keyfim” adlı kotrayla yapılan bu gezinin dönüş rotasında Ada sahillerinin güzellikleri temâşâ edilir, “büyük mikyasta bir mehtabiye”nin keyfine varılır. İstanbul’un “soylu kibarları”nın daveti üzerine katıldığı bu gezi boyunca Ahmed Midhat, 19.yüzyılın son demlerinde Boğaziçi sahillerini, sahilhanelerini, sayfiyelerinin güzelliklerini yâdeder; bir yandan denizcilik dersleri verir, avcılık serüvenlerini anlatır; bir yandan da İstanbul’un tarihine dair ufak tefek notlar düşer, mitolojik anektodlar nakleder. “Keyfim”le yapılan bu keyifli gezinin –Ahmed Midhat’ın kitaba yazdığı “Önsöz”de belirttiği gibi- “tafsilatı ise aşağıda olduğu gibidir”...
1844'te İstanbul'da doğdu. Zor şartlar altında büyürken çeşitli işlerde çalıştı. 1870'te ilk hikayesi yayımlandı. 1912'de vefat edene kadar 33 roman ve 29 hikaye yazdı. Roman, hikaye ve tiyatro oyunlarının dışında çok sayıda fikri eseri de vardır. Sosyoloji, psikoloji, din, felsefe, ekonomi ve tarih konularında kitaplar yazdı. Zamanında II. Abdülhamit'e yakın olması ve eserlerinin çoğunun güler yüzlü ve eğlendirici olması sonucunda edebi açından pek ciddiye alınmadı. Halbuki eserlerinden 19. yüzyıl Osmanlı hayatı ve düşüncesi yansıdığı gibi, edebi eserlerinin birçoğunda kullanıldığı çeşitli anlatı teknikleri de bir yazar olarak malzemesiyle uğraştığını ortaya koymaktadır.
Kitabın Adı Sayyadane Bir Cevelan
ISBN 9789754709049
Yayın No İletişim - 743
Dizi İstanbul - 36
Alan Klasik Türkiye Edebiyatı, Tarih
Sayfa 96 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 162 gr
Perakende Satış Fiyatı 1,85 TL
Baskı 1. baskı - Eylül 2001
Yazar Ahmet Midhat
Editör Nihat Tuna
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Çiğdem Dilbaz
Düzelti Serap Yeğen
Yayına Hazırlayan Sami Önal
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset