Ahmet Midhat

1844'te İstanbul'da doğdu. Zor şartlar altında büyürken çeşitli işlerde çalıştı. 1870'te ilk hikayesi yayımlandı. 1912'de vefat edene kadar 33 roman ve 29 hikaye yazdı. Roman, hikaye ve tiyatro oyunlarının dışında çok sayıda fikri eseri de vardır. Sosyoloji, psikoloji, din, felsefe, ekonomi ve tarih konularında kitaplar yazdı. Zamanında II. Abdülhamit'e yakın olması ve eserlerinin çoğunun güler yüzlü ve eğlendirici olması sonucunda edebi açından pek ciddiye alınmadı. Halbuki eserlerinden 19. yüzyıl Osmanlı hayatı ve düşüncesi yansıdığı gibi, edebi eserlerinin birçoğunda kullanıldığı çeşitli anlatı teknikleri de bir yazar olarak malzemesiyle uğraştığını ortaya koymaktadır.