Haydar Kazgan

1921'de İstanbul'da doğdu. 1941'de İtalyan Lisesi'ni, 1943'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü'nü, 1950'de de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1952'de İstanbul Teknik Üniversitesi İktisat Kürsüsü'ne asistan oldu. 1955'te doktorasını tamamlayarak Chicago Üniversitesi'ne doçentlik eğitimine gitti. 1961'de doçent, 1966'da profesör olan Haydar Kazgan emekli olduğu 1988 yılına kadar İ.T.Ü İşletme Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra aynı fakülte ile İ.Ü İktisat Fakültesi'nde master ve doktora dersleri verdi. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde "Osmanlı Finansı" konusunda doktora ve master çalışmaları yaptırmaktadır. Otofinansman, Maden İşletme Ekonomisi,Turizm İşletme Ekonomisi, Sanayi Tarihi gibi kitaplarının yanında İşletme Ekonomisi ve Mühendislik Ekonomisi ile ilgili ders notları da yayımlanmıştır. Son yıllarda daha çok Osmanlı finansı ve ekonomi tarihi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Galata Bankerleri, Osmanlı'dan Günümüze Şirketleşme, Avrupa Finans Kapitalinin Osmanlı İmparatorluğu'na Girişi, Osmanlı Sanayi tarihi, Osmanlı Dönemi Bankalar Tarihi ve Tarihte İstanbul Borsası adlı kitapları bu konudaki çalışmalarından bazı örneklerdir. Ayrıca İktisat Fakültesi dergisi, Maliye Enstitüsü dergisi gibi dergiler ile çeşitli gazetelerde yayımlanmış iki yüzden fazla araştırma yazısı, eşi Prof. Dr. Gülten Kazgan ile birlikte İtalyanca ve Fransızca olarak hazırladıkları yirmiden fazla etüdü vardır.