Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf

Funda Sönmez Öğütle, neoliberalizm deyip geçilen pratiğin kentleri nasıl değiştirdiğini ve kentler üzerinden hayatı nasıl dönüştürdüğünü, titiz bir bakışla inceliyor. Kentler, nasıl bizzat kültürel sermaye ve beğeninin nesnesi haline geldiler? “İyi yaşam arzusu”, nasıl konut ve inşaat “rüyalarına” bağlandı; orta sınıf “ideali” nasıl kabul gördü? Toplumsal gruplar, kâh kendi benzerleriyle aynı mekânda bir arada yaşamaya yönelerek, kâh dahil olmak istedikleri gruplara-sınıflara mekânsal olarak yakınlaşmayı özleyerek nasıl ayrıştılar?

“Bu kitap sanayisizleşme ve kentsel yeniden yapılanmanın iç içe geçtiği bir Türkiye kentleşme sürecinde bir mahallenin, orta sınıfların tüketim pratikleri üzerinden yaşam tarzı farklılaşması ve statü ayrımıyla şekillenen bir kültürel alan olarak nasıl inşa olduğunu ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda 2000 sonrası merkezî iktidarın taşraya sızan konut siyasetinin bir kenti, orta sınıfların algı ve pratikleri üzerinden nasıl yeniden yapılandırdığının öyküsüdür.”

Funda Sönmez Öğütle, neoliberalizm deyip geçilen pratiğin kentleri nasıl değiştirdiğini ve kentler üzerinden hayatı nasıl dönüştürdüğünü, titiz bir bakışla inceliyor. Kentler, nasıl bizzat kültürel sermaye ve beğeninin nesnesi haline geldiler? “İyi yaşam arzusu”, nasıl konut ve inşaat “rüyalarına” bağlandı; orta sınıf “ideali” nasıl kabul gördü? Toplumsal gruplar, kâh kendi benzerleriyle aynı mekânda bir arada yaşamaya yönelerek, kâh dahil olmak istedikleri gruplara-sınıflara mekânsal olarak yakınlaşmayı özleyerek nasıl ayrıştılar?

Kitap, kentleşmenin önemli bir boyutu olarak sanayisizleşmeye de eğiliyor. Hâkim kent ve konut politikasının, sanayisizleşmenin doğurduğu çöküntünün etkilerinin hazmedilmesini, onunla yüzleşilmesini engelleyen bir etkisi var. Kentsel hafızayı tahrip eden, kentsel karakter erozyonuna yol açan bir etki, bu. Çalışmanın sahasını oluşturan Zonguldak, bu bakımdan tipik ve çarpıcı bir örnek.

Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf sadece kentsel manzaralarımızın değil, hayat tarzı manzaralarımızın da bir etüdü…

1985’te Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2022 yılında tamamladığı doktora tezi, İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı (İTŞKV) tarafından “İlhan Tekeli Doktora Teşvik Ödülü”ne layık görüldü. Akademik ilgi alanları kentsel mekân, sanayisizleşme, soylulaştırma, eleştirel kent kuramları ve yaşlanma çalışmalarıdır. Bu alanlarda yazdığı makale ve kitap bölümleri vardır. 2015’ten beri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün akademik kadrosundadır.

Kitabın Adı Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf
ISBN 9789750536304
Yayın No İletişim - 3402
Dizi Araştırma-İnceleme - 578
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 206 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 168,00 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2024
Yazar Funda Sönmez Öğütle
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit