Muzaffer Şerif ve Sosyal Psikolojinin Nörolojk Temelleri
Ankara Dayanışma Akademisi Kitaplığı

Muzaffer Şerif ve Sosyal Psikolojinin Nörolojik Temelleri adlı bu küçük kitap, Şerif’in, disiplinlerarasılık yaklaşımının erken öncülerinden biri olduğunu da gösteriyor. Onunkisi, sosyal psikolojiyi hem felsefe, sosyoloji ve antropolojiyle, hem psikofizik ve otokinetik deneylerle etkileşim içinde düşünen bir yaklaşımdır. Taner Özbenli, burada bir sosyal nörolojinin de imkânlarını görüyor.

“Sosyal psikoloji araştırmacıları, sosyal kuramlar ve sosyal pratik arasında köprü kurmalıdır. Birey ve toplumun, birbirlerini karşılıklı olarakyapılandırdığını hesaba katan bir genel perspektifle, sosyal yapıdaki iç çelişkilerin, değişim ve gelişmeyle ilişkileri değerlendirilmelidir. Sosyal psikolojinin krizinin, önceden gündeme gelmeyen epistemolojik, etik ve politik sorunları tartışma fırsatı verdiği de unutulmamalıdır. Kuramsal ve pratik temelleri sağlam biçimde oluşturulmuş sosyal nöroloji, sosyal psikolojinin bunalımının aşılmasına katkı sağlayabilir.”
Muzaffer Şerif

Türkiye’de “komünist” suçlamasıyla akademiden dışlanan, ülkeden ayrılmak zorunda kalan, unutulan-unutturulan Muzaffer Şerif, dünyada sosyal psikoloji literatürünün temel referanslarındandır. Taner Özbenli, bu kitapta bu değerli bilim insanının Türkiye’de 1942-1943’te tamamlayabildiği son dersin notlarını ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.

Muzaffer Şerif ve Sosyal Psikolojinin Nörolojik Temelleri adlı bu küçük kitap, Şerif’in, disiplinlerarasılık yaklaşımının erken öncülerinden biri olduğunu da gösteriyor. Onunkisi, sosyal psikolojiyi hem felsefe, sosyoloji ve antropolojiyle, hem psikofizik ve otokinetik deneylerle etkileşim içinde düşünen bir yaklaşımdır. Taner Özbenli, burada bir sosyal nörolojinin de imkânlarını görüyor.

Kitap, Muzaffer Şerif’in bir düşünsel portesini çizerken, ders notlarını tutanöğrencisi eğitimci Hüseyin Avni Özbenli’yle de tanışmamızı sağlıyor.

1958 Eskişehir doğumlu. Ankara Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2002 yılında nöroloji profesörü oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 1991-2016 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştı. 22 Kasım 2016’da “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ni imzaladığı için 677 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sıyla üniversiteki görevinden ihraç edildi. Karaburun Bilim Kongresi’nde “Faşizmin Nörolojisi” (2017), Şirince Nesin Matematik Köyü’nde düzenlenen Marksizm ve Bilimler Okulu’nda “Marksizm ve Nöroloji” (2018) sunumlarını yaptı. “Doğanın Diyalektiği’nden Nörolojinin Diyalektiğine” başlıklı bir makalesi yayınlandı (2022).

Kitabın Adı Muzaffer Şerif ve Sosyal Psikolojinin Nörolojk Temelleri
Alt Başlık Ankara Dayanışma Akademisi Kitaplığı
ISBN 9789750533198
Yayın No İletişim - 3164
Dizi Araştırma-İnceleme - 527
Alan Psikoloji
Sayfa 243 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 171,00 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2022
Yazar Taner Özbenli
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Çizim Aydan Çelik
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit