Taner Özbenli

1958 Eskişehir doğumlu. Ankara Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 2002 yılında nöroloji profesörü oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 1991-2016 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalıştı. 22 Kasım 2016’da “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ni imzaladığı için 677 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sıyla üniversiteki görevinden ihraç edildi. Karaburun Bilim Kongresi’nde “Faşizmin Nörolojisi” (2017), Şirince Nesin Matematik Köyü’nde düzenlenen Marksizm ve Bilimler Okulu’nda “Marksizm ve Nöroloji” (2018) sunumlarını yaptı. “Doğanın Diyalektiği’nden Nörolojinin Diyalektiğine” başlıklı bir makalesi yayınlandı (2022).