Modernleşme ve Çokkültürlülük

Dünyanın gidişi, millliyetçiliğin yükselmesi, kimlik politikaları ve öteki sorunu uzun zamandır süren tartışmaların merkezinde yer alıyor. Kimlik politikalarının birbiriyle çatıştığı ortamlarda birarada yaşamak, ötekileştirmeden yaşamak veya yaşamak üzere politika üretmek anlamlı hale geliyor. Çokkültürlülük ve çoğulculuk, demokratik bir toplum olabilmenin ve birlikte yaşayabilmenin anahtar kelimeleri olarak telâkki ediliyor.
Dünyanın gidişi, millliyetçiliğin yükselmesi, kimlik politikaları ve öteki sorunu uzun zamandır süren tartışmaların merkezinde yer alıyor. Kimlik politikalarının birbiriyle çatıştığı ortamlarda birarada yaşamak, ötekileştirmeden yaşamak veya yaşamak üzere politika üretmek anlamlı hale geliyor. Çokkültürlülük ve çoğulculuk, demokratik bir toplum olabilmenin ve birlikte yaşayabilmenin anahtar kelimeleri olarak telâkki ediliyor. Modernleşme ve Çokkültürlülük, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin 2000 yılı Mart ayında İstanbul'da düzenlediği "Daha Geniş Bir Avrupa: Modernleşme ve Çoğulculuk" başlıklı toplantıda sunulan bildirilerden oluşuyor. Kendini Avrupa'ya, Avrupa'yı kendine ötekileştiren Türkiye'nin, Avrupa ile bütünleşme sürecinde ortaya koyacağı performans devletten topluma doğru değil, toplumdan devlete olabildiği sürece anlam kazanacak. Bu kitap, bu 'sivil' imkânı araştıran tartışmaları bir araya getiriyor.
Kitabın Adı Modernleşme ve Çokkültürlülük
Orijinal Adı Modernity and Multiculturalism
ISBN 9789754709476
Yayın No İletişim - 759
Dizi Helsinki Yurttaşlar Derneği - 2
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 312 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Perakende Satış Fiyatı 8,33 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2001
Kapak Utku Lomlu
Çeviren Hale Akay, Nur Deriş, Selmin Kara, Emel Kurma, Melek Ulagay, Emine Uşaklıgil, Çiğdem Türkoğlu, Laden Yurttagüler, Zeynep Zileli
Dizi Yayın Yönetmeni Melek Ulagay, Nazan Aksoy
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset