Kadın Yurttaşın El Kitabı

• Kocanın ikametgahı karısının ikametgahı sayılır. (Md.21)
• Koca aile birliğinin reisidir. Evin seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde geçindirilmesi kocaya aittir. (Md.152)
• Kadın kocasının soyadını taşır. Kadın yuvanın ortak mutluluğunu sağlamak için gücü yettiği kadar, kocasının yardımcısı ve danışmanıdır. Eve kadın bakar. (Md.153)
• Kocanın ikametgahı karısının ikametgahı sayılır. (Md.21)
• Koca aile birliğinin reisidir. Evin seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde geçindirilmesi kocaya aittir. (Md.152)
• Kadın kocasının soyadını taşır. Kadın yuvanın ortak mutluluğunu sağlamak için gücü yettiği kadar, kocasının yardımcısı ve danışmanıdır. Eve kadın bakar. (Md.153)
• Birliği koca temsil eder. (Md.154)
• Evin daimi ihtiyaçları için koca gibi karı da birliği temsil etme hakkına sahiptir. Karının üçüncü kişiler tarafından bilinecek şekilde yetkisini aşmayan tasarruflarından koca sorumludur. (Md.155)
• Karı, kanunen sahip olduğu temsil yetkisini kötüye kullanır veya yetkisini kullanmaktan aciz durumda bulunursa, koca bu yetkiyi tamamen ve kısmen kendisinden geri alabilir. (Md.156)
• Koca açıkça veya üstü kapalı olarak izin vermedikçe karı, kanunen sahip olduğu temsil yetkisini aşamaz. (Md.158)
• Kadın, kocasının açık veya üstü kapalı verdiği izin ile bir iş tutabilir veya sanatla uğraşabilir. Kocanın izin vermekten kaçınması halinde karı, kendisinin bir iş tutmasının veya sanatla uğraşmasının evlilik birliğinin ya da ailenin yararına olduğunu kanıtlarsa yargıç tarafından izin verilebilir. (Md.159)
• Kadının şahsi malları hakkında, üçüncü kişilerle anlaşmazlığa düştüğü takdirde açılacak davada, eşini kocası temsil eder. (M.160)
• Birliğe giren malları koca idare eder. Karı ancak evlilik birliğini temsil etmekteki yetkisi oranında yönetim hakkına sahiptir. (M.198)
• Koca karısının şahsi mallarından yararlanma hakkına sahiptir. Karının parası, senetleri kocasının mülkiyetine geçer. Koca bunların kıymetleri tutarında karısına karşı borçlu durumuna girer. (Md. 197)
• Karı, bir mirası ancak kocasının rızası ile reddedebilir. Koca razı olmadığı taktirde, karı sulh mahkemesine başvurabilir. (Md.200)
• Nesebi sahih çocuk babasının adını taşır. Onun vatandaşlık haklarına sahip olur. (Md.259)
• Ana-baba çocuklarla ilgili velayeti birlikte kullanırlar. Anlaşamazlarsa babanın dediği olur. (Md.263)

Kitabın Adı Kadın Yurttaşın El Kitabı
ISBN 9789754706406
Yayın No İletişim - 542
Dizi Helsinki Yurttaşlar Derneği - 1
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Politika/Siyaset, Hukuk İncelemeleri
Sayfa 102 sayfa
En 160 mm
Boy 230 mm
Ağırlık 125 gr
Perakende Satış Fiyatı 7,41 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 1999
Yayına Hazırlayan Esra Güçlüer, Esra Koç
Kapak Fatoş Gencosman
Kapak Resmi Nuray Çiftçi
İllustrasyon Nuray Çiftçi
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası