Marx ve Foucault, eleştirel teorinin görmezden gelemeyeceği iki büyük kaynak; farklı zamanların, birbirine yakın ve bir o kadar farklı meselelerini gündemlerine almış düşünürler... Bu çalışma iki düşünür arasındaki karmaşık ilişkileri aydınlatmak, bu ilişkilere yeni bir gözle bakmak isteyen yazarların düşüncelerini bir araya getiriyor.

Kapitalizmle ilişkili iktidar biçimleri üstüne düşünme sürecini ilerletebilmek için sadece Marx’ı veya sadece Foucault’yu değil, Foucault’nun Marx’tan yola çıkarak gerçekleştirdiği çalışmayı temel almak daha uygun olacaktır. Bu sayede mücadelenin ikinci bir yolu daha olduğu ortaya çıkar: Henüz kendini arayan, pratik anlamda taslak halinde, teorik olarak da elbette pek az tartışılmış bir yol. Ekonomik zeminde kapitalizme karşı verilen mücadele ile bütün iktidar ve baskı biçimlerine karşı verilen tüm diğer mücadelelerin aynı hedefe yönlendirilmesini amaçlayan bir yol...

Marx ve Foucault, eleştirel teorinin görmezden gelemeyeceği iki büyük kaynak; farklı zamanların, birbirine yakın ve bir o kadar farklı meselelerini gündemlerine almış düşünürler... Bu iki büyük mirasın yorumlanışına dair tartışmalar hâlâ hem güncel siyaset hem de düşünce dünyasının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Bu çalışma iki düşünür arasındaki karmaşık ilişkileri aydınlatmak, bu ilişkilere yeni bir gözle bakmak isteyen yazarların düşüncelerini bir araya getiriyor. Yanıt aranan sorular muhtelif: Foucault, Marx’a nasıl bakıyordu? Onu geliştirmek, “aşmak” ya da ona karşı çıkmak niyetinde miydi? Yoksa onu yok mu sayıyordu? Çağımızda Marxçı anlamda sınıf mücadelesi ile Foucaultcu anlamda yaygın iktidar mücadelelerini birlikte ya da birbirine karşıt olarak düşünmek bize ne kazandırabilir? Ve nihayetinde, Foucaultcu bir Marksizm ya da Marksist bir Foucaultculuk mümkün mü?

Kitapta yer alan bölümler
Kapitalizmin “Daha Derin” Bir Tarihi Ferhat Taylan
İktidarın Üretkenliği Christian Laval
Foucault, Marx: Beden, İktidar, Savaş Sandro Chignola
Kapital Okuru Olarak Foucault Rudy M. Leonelli
“Nietzscheci Komünist”: Foucault’nun Marx Deneyimi Roberto Nigro
Michel Foucault’nun “Anti-Marx”ı Étienne Balibar
Foucault ile Birlikte Marksizmlerin Haritasını Çıkarmak: 1950’li ve 1960’lı Yıllar Jean-François Bert
Mücadelelerin Anlaşılabilirliği: Marx’ın Tarihsel Soruşturmalarının Okurları Olarak Foucault ve Sartre Herve Oulc'hen
Foucault Üzerinde Althusser Etkisi: Cezalandırıcı Toplumdan Yeniden Üretim Teorisine Julien Pallotta
Marx ile Burckhardt Arasında Michel Foucault: Estetik, Oyun ve Emek Manlio Iofrida
Foucault Yoldan Sapmış Bir Marksist midir? Tarih, Öznelleşme ve Özgürlük Judith Revel
Öznelliğin Yeniden Keşfi: Bir Marksist Foucault Deneyimi Antonio Negri
Praksis ’ten Pratiklere Pierre Dardot
İktidar mı Tahakküm mü? İktidar mı Sömürü mü? İki Sahte Alternatif Emmanuel Renault
Kapitalizm ve Dolaşımların Yönetimi Laurent Jeanpierre
Irk, Nüfus, Sınıf: Foucault’dan Marx’a Sermayenin Tarihsel-Siyasal ve Biyopolitik Söylemi Guillaume Sibertin-Blanc
Anti-Metafizik İlke Olarak İlişki Nominalizmi Diogo Sardinha
Simgesellik, Üretim ve Yeniden Üretim: Yeni Bir Ekonomi-Politik İçin Bazı Fikirler Federica Giardini
Foucault ile Marx: Devrimci Praksis Olarak Başkalaştırıcı Pratik ve Çağdaş Müşterekler Mücadelesi Pierre Sauvetre
Marx ile Foucault: Sermaye-İktidar ve Bilgi-İktidar Jacques Bidet
Foucault, Güncellik, Tarih: Şimdici Demokrasinin Görünümleri Isabell Lorey
Marx, Foucault ve Kapitalizmin Ana Kurumu Olarak Büyük Şirket Stephane Haber
Dönüştürücü Eleştiri Nedir? Psikolojik Sözleşme ve Şirketin Normatifliği Massimiliano Nicoli, Luca Paltrinieri

Collège International de Philosophie’de program direktörü, Paris-Ouest Nanterre-La Défense Üniversitesi’nde felsefe öğretim görevlisi.

Paris-Ouest Nanterre-La Défense Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü, Collège International de Philosophie’de program yöneticisi.

Paris-VIII Vincennes-Saint-Denis Üniversitesi/CNRS, siyaset teorisi laboratuvarında araştırmacı, Collège International de Philosophie’de program direktörü.

Kitabın Adı Marx & Foucault
Alt Başlık Okumalar, Kullanımlar, Yüzleştirmeler
Orijinal Adı Marx & Foucault. Lectures, usages, confrontations
ISBN 9789750528118
Yayın No İletişim - 2865
Dizi Politika - 200
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 438 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 350 gr
Perakende Satış Fiyatı 104,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2020
Çeviren İsmet Birkan
Derleyen Ferhat Taylan, Christian Laval, Luca Paltrinieri
Editör Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit