Hilafeti Yeniden Düşünmek
Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufi Dönüşüm

Hilafeti Yeniden Düşünmek, Osmanlı siyaset düşüncesinin evrimi ile hilafet düşüncesinin dönüşümünü, iç içe geçen iki süreç olarak, ince ince işleyerek inceliyor.

“Hilafet, salt emperyal, dinî ya da jeopolitik bir düzenin ötesinde, Müslüman toplumun siyasi teşekkülünün somutlaşması idi; ayrıca, bir dizi kamu hizmetinin sağlanması için hukuki bir gereklilik, ideal geçmişle tarihsel bir bağ ve her şeyden öte ümmet için bir habitustu.”

Osmanlı hilafeti, tarihsel hilafet geleneğini nasıl dönüştürdü, onu nasıl yorumladı ve anlamlandırdı? Hilafeti Yeniden Düşünmek’in etrafında döndüğü temel soru, budur. Hüseyin Yılmaz’ın çalışması, Abbasi İmparatorluğu’nun temsil ettiği emperyal “tarihsel hilafetin” 13. yüzyıl ortalarında sona ermesinin ardından İslâm dünyasını saran travma, öz-düşünme, keşfetme dalgası içinde Osmanlıların hükümdarlık anlayışının gelişimiyle başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi ile hilafetin 16. yüzyılda tekrar emperyal ideolojinin temeli haline gelmesiyle devam ediyor. İşte bu evrede, hilafetin mutasavvıflarca nasıl yorumlandığına odaklanıyor.

Osmanlıların Abbasi tasavvurundan farklılaşan yeni hilafet yorumu, “ahir zaman beklentileri”, Mehdilik iddiaları ve güncel siyasi zorunlulukların gölgesinde, saltanatın baskın dinî ve kültürel kurgularıyla ve tasavvuf söylemiyle bağdaştırılarak geliştirildi. Bir yandan hilafetin saltanata dönüşmesi meşrulaştırılırken; bir yandan da ahlâki bir ölçü olarak halifelik, sultana da hiza verecek bir paradigma olarak korunmaya çalışılıyordu.

Hilafeti Yeniden Düşünmek, Osmanlı siyaset düşüncesinin evrimi ile hilafet düşüncesinin dönüşümünü, iç içe geçen iki süreç olarak, ince ince işleyerek inceliyor.

1966’da Karadeniz Ereğli’de doğdu. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1992’de Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinden mezun oldu. 2005’te Harvard Üniversitesi Tarih ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2005-2008 yıllarında Stanford Üniversitesi’nde, 2010’da Viyana’da Uluslararası Kültür Bilimleri Araştırma Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2009-2012 yıllarında Güney Florida Üniversitesi Tarih Bölümü’nde asistan profesör olarak çalıştı. 2012-2023 yıllarında aralıklı olarak George Mason Üniversitesi, Ali Vural Ak Küresel İslâm Araştırmaları Merkezi direktörlüğü yaptı. Halen aynı üniversitenin Tarih ve Sanat Tarihi Bölümü’nde doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Yerli ve yabancı dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Kitabın Adı Hilafeti Yeniden Düşünmek
Alt Başlık Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufi Dönüşüm
Orijinal Adı Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought
ISBN 9789750535581
Kapak Fethullah Arif Çelebi’nin (Arifî) Süleymannâme’sinden
Yayın No İletişim - 3344
Dizi Araştırma-İnceleme - 563
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 389 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 315,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2023
Yazar Hüseyin Yılmaz
Çeviren Pelin Doğan, İsmail Kaygısız
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Dizin Erdi Galata
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit