"Vatan"ın Son Parçası
Hatay'daki Uluslaştırma Politikaları

Levent Duman, kitabın sonunda, bu tarihsel deneyimi bugünün Hatay’ına bakarak da sorguluyor. Hatay’ın farklılıklar ve çoğulculuk mirasından geriye, “risklerden arınmış” yapay bir “hoşgörünün” mü kaldığını sorarak…

“Hatay’ın Türkiye’ye katılması sonrasında vatandaşın Türkçe konuşması istendi, bu yüzden ufak tefek baskılar da oldu. Herkes Türkçe’yi, şükürler olsun, çok güzel konuşmaya başladı. […] Bir cumhuriyet savcısı vardı Antakya’da. Aşur Bey diye bir adamcağız. […] Doğumevine giderken bizim okulun önünden geçer, biz de top oynardık orada. Top oynarken herkes Arapça konuşuyor haliyle. Arapça konuşurken Aşur Bey dururdu orada, iki elini arkasına koyar, ‘Arapça konuşma!’ diye bağırırdı. […] Yani baskı da olmasın, ‘Arapça konuşma’, yahu konuşacak, adamın anadili.”


Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı, şimdiye kadar daha çok uluslararası ilişkiler ve diplomasi tarihi bağlamında incelendi. Levent Duman, ayrıntılı incelemesinde, bu olayın “iç politik” işlevini aydınlatıyor. Kitapta Hatay’ın ilhakı, Türk milliyetçiliğinin inşa süreci bağlamında ele alınıyor. Bu ilhakın, Türk etno-merkezciliğinin ve Türk dil-tarih tezlerinin geliştirilmesindeki rolünü, örnekleriyle, bütün canlılığıyla görüyoruz. Arap Alevilerinin aslında “Eti Türkleri” olduğu tezi, bunun çıplak bir örneği…

Bu deneyim aynı zamanda, bir somut vatanın, bir beşeri coğrafyanın kendine özgü yapısının, bağlandığı anavatana uydurulmasının hikâyesidir. Hazin bir homojenleştirme hikâyesi…

Levent Duman, kitabın sonunda, bu tarihsel deneyimi bugünün Hatay’ına bakarak da sorguluyor. Hatay’ın farklılıklar ve çoğulculuk mirasından geriye, “risklerden arınmış” yapay bir “hoşgörünün” mü kaldığını sorarak…

1976’da Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da, lisans öğrenimini 1997’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı lisansüstü eğitim bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Pittsburgh’da 2001’de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını bitirdi. 2014’te Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamladı. Halen Selçuk Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını devam ettirmektedir.
Üst Başlık "Vatan"ın Son Parçası
Kitabın Adı Hatay'daki Uluslaştırma Politikaları
ISBN 9789750518737
Yayın No İletişim - 2253
Dizi Araştırma-İnceleme - 373
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 456 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 367 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2016
Yazar Levent Duman
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Adem Erkoçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Sergen Selman Buz
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ümran Özbalcı
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset