Global İşletme, Yerel Emek
Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika

Globalleşme sürecinin temel önemde bir paradoksu: Sermaye globalleşir, dünyanın her yerinde serbestçe dolanır ve birörnek uygulamaları yerleştirirken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara tâbi kalması... Theo Nichols ve Nadir Suğur, ülkenin teknolojik olarak en gelişkin ve en büyükleri arasında yer alan yedi firmada/fabrikada yaptıkları araştırma bu paradoksun Türkiyede'ki görünümü hakkında ayrıntılı bir resim çiziyor.
Globalleşme sürecinin temel önemde bir paradoksu: Sermaye globalleşir, dünyanın her yerinde serbestçe dolanır ve birörnek uygulamaları yerleştirirken, emek ve emeğin örgütlenmesinin yerel koşullara tâbi kalması... Theo Nichols ve Nadir Suğur, ülkenin teknolojik olarak en gelişkin ve en büyükleri arasında yer alan yedi firmada/fabrikada yaptıkları araştırma, bu paradoksun Türkiye’deki görünümü hakkında ayrıntılı bir resim çiziyor.

Büyük fabrikalar ve formel üretim örgütlenmesi ‘eskidi’ mi, yoksa hâlâ bir önem ve itibara sahip mi? Firmalar ve yöneticiler modern yönetim tekniklerini nasıl algılıyor ve nasıl uyguluyorlar? İşçiler, bu teknikleri ve genel olarak ‘sanayi kültürü’nü nasıl algılıyor? Toplumsal cinsiyet, etnisite, hemşehrilik, işçi sınıfı kültürü ve bilinci üzerinde nasıl etkilere sahip ve bu etkiler nasıl bir değişim içinde?

Yazarlar bu sorulara cevap ararken, ‘çalışma hayatı’, sanayi, modernleşme ve işçilerle ilgili çalışmalara hâkim olan kalıplaşmış yargıları da sorguluyorlar.

NADİR SUĞUR Prof. Dr., 1963 yılında Fatsa'da doğdu. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktora eğitimini ise İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde tamamladı. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında profesör oldu. 1994 yılında İngiltere'de Bristol Üniversitesi’nde dersler verdi. 1999-2002 yılları arasında Britanya'da Cardiff Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Prof. Dr. Nadir Suğur'un Erol Kahveci ve Theo Nichols ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından 1996 yılında ve elinizdeki kitabı da Global Management and Local Labour adıyla MacMillan-Palgrave tarafından 2004 yılında yayımlanmıştır. Türkiye'de endüstrileşme, çalışma yaşamı ve özelleştirme üzerine çok sayıda yerli (ODTÜ Gelişme Dergisi, New Perspectives on Turkey, Toplum ve Bilim, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi) ve yabancı (Middle Eastern Studies, Work Employment and Society, British Journal of Sociology, Industrial Relations Journal, Sociological Review) dergilerde yayını bulunmaktadır.

Theo Nichols Prof. Dr., 1969-1998 yıllar arasında İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde endüstrileşme, emek süreçleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özelleştirme ve İngiltere işçi sınıfı üzerine çalışmalar yaptı. 1998 yılından itibaren Britanya’da Cardiff Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Son yıllarda akademik çalışmalarını Türkiye üzerine yoğunlaştırdı. Türkiye'de çalışma yaşamı, sendikalaşma ve endüstri ilişkileri üzerine çeşitli projeler yürüttü. 1996 yılında Erol Kahveci ve Nadir Suğur ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından yayımlandı.

Kitabın Adı Global İşletme, Yerel Emek
Alt Başlık Türkiye'de İşçiler ve Modern Fabrika
Orijinal Adı Global management, local labour Turkish workers and modern industry
ISBN 9789750503306
Yayın No İletişim - 1082
Dizi Araştırma-İnceleme - 180
Alan Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 271 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 202 gr
Perakende Satış Fiyatı 34,00 TL
Baskı 2. baskı - Kasım 2012 (1. baskı - Mayıs 2005)
Yazar Nadir Suğur, Theo Nichols
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Ara Güler
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset