Theo Nichols

Theo Nichols Prof. Dr., 1969-1998 yıllar arasında İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde endüstrileşme, emek süreçleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özelleştirme ve İngiltere işçi sınıfı üzerine çalışmalar yaptı. 1998 yılından itibaren Britanya’da Cardiff Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Son yıllarda akademik çalışmalarını Türkiye üzerine yoğunlaştırdı. Türkiye'de çalışma yaşamı, sendikalaşma ve endüstri ilişkileri üzerine çeşitli projeler yürüttü. 1996 yılında Erol Kahveci ve Nadir Suğur ile birlikte Work and Occupation in Modern Turkey adlı derleme kitabı Mansell tarafından yayımlandı.