Gericiliğin Retoriği

Özgürlüğü, kendi kaderine egemen hale gelmeyi ve “insanca yaşama”yı bir azınlık imtiyazı olmaktan çıkarmaya yönelik her girişime -en azından- kuşkuyla bakan bir yaklaşımdır “gericilik”. İnsanlığın büyük çoğunluğunu özgürleşmeye, “insanca yaşama”ya lâyık ve yetenekli görmeyen bir anlayıştan beslenen bu yaklaşım, ancak istisnaî durumlarda bu pozisyonunu apaçık sergiler. Bunun dışında, kendini suret-i haktan gösterecek argümanlarla örülmüş bir retorik kullanır.

Bir yüzyıl önce siyasal hareket ve tutumların tanımında, tasnifinde başlı başına açıklayıcı olabilen gerici-ileri ayrımı, günümüzde bu özelliğini büyük ölçüde yitirdi, bulanıklaştı. Ama bu durum söz konusu ayrımın büsbütün anlamsız olduğu, köksüz değer ve ölçütler üzerine kurulduğu yolundaki iddiaları geçerli kılmıyor.

Özgürlüğü, kendi kaderine egemen hale gelmeyi ve “insanca yaşama”yı bir azınlık imtiyazı olmaktan çıkarmaya yönelik her girişime -en azından- kuşkuyla bakan bir yaklaşımdır “gericilik”. İnsanlığın büyük çoğunluğunu özgürleşmeye, “insanca yaşama”ya lâyık ve yetenekli görmeyen bir anlayıştan beslenen bu yaklaşım, ancak istisnaî durumlarda bu pozisyonunu apaçık sergiler. Bunun dışında, kendini suret-i haktan gösterecek argümanlarla örülmüş bir retorik kullanır.

Konusunda daha şimdiden bir klasik değeri kazanmış olan Gericiliğin Retoriği’nde Hirschman, işte bu sorun üzerinde düşünenler için hayatî önemde tespitler sunuyor. Kitap, farklı tarih kesitlerinde, farklı toplum ve sorunlar bağlamında “gerici” tavır alışları analiz ederken, aynı zamanda bize bu kavramın eksenini, “değişmez” niteliğini neyin oluşturduğunu da net bir şekilde gösteriyor.
 
 

Siyaset bilimci. Öteki eserleri: National Power and the Structure of Foreign Trade (Ulusal Güç ve Dış Ticaretin Yapısı - 1945), The Strategy of Economic Development (Ekonomik Gelişme Stratejisi - 1958), Journeys Towards Progress: Studies of Economic Policy-Making in Latin Amerika (Latin Amerika’da Ekonomi Politikaları Üzerine Araştırmalar - 1963), Development Projects Observed (Gelişme Projeksiyonları İncelemesi - 1967), Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States (Çıkış, Söz ve Sadakat: Firmaların, Organizasyonların ve Devletlerin Çöküşüne Tepkiler - 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Gelişme ve Latin Amerika Üzerine Denemeler - 1971), The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph (Tutkular ve Çıkarlar: Zaferinden Önce Kapitalizm Üzerine Tartışmalar - 1977), Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (Politik İhlal Üzerine Makaleler: Ekonomiden Politika ve Ötesine - 1981), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Özel Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti - 1982), Getting Ahead Collectivity: Grassroots Experiences in Latin Amerika (İlerlemek: Latin Ameirika’da Halka Yakın Deneyimler - 1984), Rival Views of Market Society and Other Recent Essays (Piyasa Toplumları Üzerine Karşıt Düşünceler ve Diğer Denemeler -1986).

Kitabın Adı Gericiliğin Retoriği
Orijinal Adı The Rhetoric of Reaction
ISBN 9789754704013
Yayın No İletişim - 238
Dizi Politika - 15
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 187 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 160 gr
Perakende Satış Fiyatı 28,50 TL
Baskı 2. baskı - Eylül 2013 (1. baskı - Nisan 1994)
Yazar Albert O. Hirschman
Çeviren Yavuz Alogan
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Mehmet Kara
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset