Diasporada Türk-Kürt Sorunu
Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler

İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmelere en fazla etki ettiği iki ülke olmuştur. Bahar Başer, bu iki ülkeye bakarak ve Türklerle olduğu kadar –hepsi bir şekilde ‘seferber olmuş’– Kürt gençleriyle de konuşarak, Avrupa’daki Kürt ve Türkler arasındaki ilişkilerin daha önceki araştırmalarda gördüğümüzden daha karmaşık bir tanımını ve analizini sunuyor.
MARTIN VAN BRUINESSEN

İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistan’daki gelişmelere en fazla etki ettiği iki ülke olmuştur. Bahar Başer, bu iki ülkeye bakarak ve Türklerle olduğu kadar –hepsi bir şekilde ‘seferber olmuş’– Kürt gençleriyle de konuşarak, Avrupa’daki Kürt ve Türkler arasındaki ilişkilerin daha önceki araştırmalarda gördüğümüzden daha karmaşık bir tanımını ve analizini sunuyor. Kürt meselesini yalnız Türkiye’nin sorunu olarak değil, birçok aktörün dâhil olduğu ve ulus-ötesi boyutta Kürtlerin konumunu güçlendiren bir noktadan anlamak için Başer’in gözlemleri oldukça önemli.

MARTIN VAN BRUINESSEN
 
Avrupa’da yaşayan geniş Kürt ve Türk toplulukları, Kürt-Türk meselesini orada da yaşatıyorlar. Sadece Türkiye’deki meselenin bir uzantısı değil ama bu; Avrupa’daki Türk-Kürt “olayının” kendine özgü bir dinamiği de var. Hem yaşadıkları toplumları etkileyen hem de Türkiye’deki sürece müdahalede bulunan bir dinamik…Bahar Başer, ayrıntılı gözlemlere dayanan çalışmasında, İsveç ve Almanya’da Türk-Kürt çatışmasının ve ilişkilerinin nasıl yaşandığını, Türk ve Kürt toplumlarının kendilerini nasıl inşa ettiklerini inceliyor. Diasporada Türk-Kürt Sorunu, aynı zamanda genel olarak göç olgusuyla ilgili, Güneyli/Doğulu göçmen topluluklarıyla ve göçmen alan Kuzey/Batı ülkeleriyle ilgili ufuk genişletici bir kitap. Ayrıca, çok zaman “tekinsiz” bir çağrışım yüklenen diaspora kavramının boyutlarını kavramayı sağlayan bir kitap.
 
 
 

1983 yılında Bolu’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra İsveç-Uppsala Üniversitesi’nde yüksek lisans, İtalya-Floransa’da doktora yaptı. Almanya’da Humboldt Üniversitesi’nde, İsveç’te Linköping Üniversitesi’nde ve Portekiz’de Instituto de Ciências Sociais’te ziyaretçi araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, etnik çatışmalar ve şiddet konulu dersler verdiği Warwick Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Karabağ sorununu ele aldığı Third Party Mediation in Nagorno Karabekh adlı kitabı 2008 yılında yayımlandı.

Kitabın Adı Diasporada Türk-Kürt Sorunu
Alt Başlık Almanya ve İsveç’te İkinci Kuşak Göçmenler
ISBN 9789750513633
Yayın No İletişim - 1945
Dizi Bugünün Kitapları - 157
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 422 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 341 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2013
Yazar Bahar Başer
Yayına Hazırlayan Işıl Kurnaz
Editör Tanıl Bora
Kapak Seda Mit
Kapak Fotoğrafı Mustafa Şentürk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset