Dersim
Alevilik, Ermenilik, Kürtlük

Özellikle Alevi ve Kürt kültür tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gürdal Aksoy, bu kez Dersim’in karanlıkta kalan bir yüzüne ışık tutuyor.

“… Duzgı’nın Mehr’in (Avesta Mithra) bir devamı olduğu şeklindeki yakın tarihli bir tespite ek olarak, Zerdüşti Ermenilerin tanrısı Vahagn ile Dersimli Alevi Kürtlerin evliyası Tujik Bava arasındaki devamlılık da Ermenilerin Alevi Kürt kültürü üzerindeki etkileri ya da devamlılığı babında, satırlar arasında kaybolacak türden bir bulgu değildir…”

Özellikle Alevi ve Kürt kültür tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Gürdal Aksoy, bu kez Dersim’in karanlıkta kalan bir yüzüne ışık tutuyor: Dersim kültür tarihini detaylı bir inceleme altına alarak söz konusu topraklardaki devamlılıkları, geçişkenlikleri, etkileri, değişim ve dönüşümleri ortaya koyuyor. Bilhassa Ermeni tarihiyle iç içe geçen Kürt tarihinin Dersim sathındaki genel kültürel manzarasını tasvir etmeye çalışan Aksoy, sadece Ermeni ve Kürtlerin değil, Türklerin ve Süryanilerin de içinde yer aldıkları çok renkli bir mozaiği gözler önüne seriyor. Bunu yaparken yer ve kişi adlarının olduğu kadar dinsel figürlerin de peşine düşerek hem kimlik mücadelelerine hem de “öteki” olma haline kültürel, sosyal, politik açılardan bakıyor. Dersim’de Ermeniler ile Alevi Kürtler arasındaki ilişkilerin tarihi, karşılıklı kültürel etkilenmeleri konusunda alanında ilk olma niteliği taşıyan Dersim-Alevilik, Ermenilik, Kürtlük inançlar ve kimlikler arasında kesin sınırlar çizmenin hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığının, halkların birbirlerinin kültür hayatında derin izler bıraktıklarının kanıtı.

1968’de Bingöl’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1993-95 yılları arasında Özgür Gündem, Özgür Ülke ve Yeni Politika gazetelerinde yazdı. 1999’da bir süreliğine Avrupa’da yayımlanan Özgür Politika gazetesinde, 2000-2008 yılları arasında ise Sterka Rizgarî dergisi ile Rizgarî internet sitesinde politika, kimlik, Alevilik ve Kürt sorunu gibi konular üzerine yazdı. Özellikle Kürt ve Alevi kültür tarihi başta olmak üzere tarih, antropoloji ve mitoloji konularında yayımlanmış çeşitli makale ve kitapları vardır: Kürt Dili ve Söylenceleri Üzerine İncelemeler I (1991), Hieros Gamos, Tanrı Baba Üzerine Notlar (1993), Tarihi Yazılmayan Halk Kürtler (1996), İnsan, Kültür ve Uygarlık (1996), Aşkın Sonu mu? (1998), Bir Söylence Bir Tarih Newroz (1998), Halklar Hapishanesi Anadolu (2002), Dersim Alevi Kürt Mitolojisi, Raa Haq’ta Dinsel Figürler (2006), Nostradamus’un Kürdistan Kehaneti, Kürtler Üzerine Yazılar (2008), “Anadolu Aleviliği’nden Dersim”e, Alevi Tarihine Coğrafî Bir Giriş (2009), Dersim-Alevilik, Ermenilik, Kürtlük (2012).
Kitabın Adı Dersim
Alt Başlık Alevilik, Ermenilik, Kürtlük
ISBN 9789750520167
Yayın No İletişim - 2355
Dizi Araştırma-İnceleme - 389
Alan Politika/Siyaset, Sosyoloji
Sayfa 316 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 267 gr
Perakende Satış Fiyatı 211,00 TL
Baskı 3. baskı - Kasım 2020 (1. baskı - Ağustos 2016)
Yazar Gürdal Aksoy
Editör Kıvanç Koçak
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Oben Üçke
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit