Gürdal Aksoy

1968’de Bingöl’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1993-95 yılları arasında Özgür Gündem, Özgür Ülke ve Yeni Politika gazetelerinde yazdı. 1999’da bir süreliğine Avrupa’da yayımlanan Özgür Politika gazetesinde, 2000-2008 yılları arasında ise Sterka Rizgarî dergisi ile Rizgarî internet sitesinde politika, kimlik, Alevilik ve Kürt sorunu gibi konular üzerine yazdı. Özellikle Kürt ve Alevi kültür tarihi başta olmak üzere tarih, antropoloji ve mitoloji konularında yayımlanmış çeşitli makale ve kitapları vardır: Kürt Dili ve Söylenceleri Üzerine İncelemeler I (1991), Hieros Gamos, Tanrı Baba Üzerine Notlar (1993), Tarihi Yazılmayan Halk Kürtler (1996), İnsan, Kültür ve Uygarlık (1996), Aşkın Sonu mu? (1998), Bir Söylence Bir Tarih Newroz (1998), Halklar Hapishanesi Anadolu (2002), Dersim Alevi Kürt Mitolojisi, Raa Haq’ta Dinsel Figürler (2006), Nostradamus’un Kürdistan Kehaneti, Kürtler Üzerine Yazılar (2008), “Anadolu Aleviliği’nden Dersim”e, Alevi Tarihine Coğrafî Bir Giriş (2009), Dersim-Alevilik, Ermenilik, Kürtlük (2012).